Platform Booqit heeft op basis van een overheidsopdracht de software ontwikkeld voor de operationele en financiële afhandeling van de ritten die dienstverlener Mutas organiseert in het kader van de met de diverse mutualiteiten afgesloten overeenkomsten inzake niet-dringend ziekenvervoer. De dienstverlener stelt in een schrijven op vraag van onze redactie dat elke vervoerder binnen het Mutas netwerk een gratis Booqit-account ter beschikking moet krijgen. Via dat kanaal worden dan alle nodige en nuttige informatie met betrekking tot het uitvoeren van de rit ter beschikking gesteld. 

Mutas organiseert dan verder de facturatie in het derdebetalersregime voor de vervoerders zodat deze enkel nog bij de patiënt het remgeld dienen te factureren. Indien de vervoerders hun eigen softwaresystemen aan het platform van het bedrijf uit Mechelen wensen te koppelen voor verdere verwerkingen is dit, zoals de CEO stelt, mogelijk doch dienen zijn hiertoe een API te bestellen. En daar wringt nu juist het schoentje want dat blijkt een moeizame, zo niet onmogelijke weg.

Wanneer bedrijven innovatie afremmen is het voor ons vaak reden om door te vragen bij betrokken partijen. We trokken al eerder aan de bel bij de Mutualistische Alarmcentrale Mutas België vzw om tekst en uitleg te vragen en ontvingen keurig antwoord van Operations Manager Anja De Leeuw. Afgelopen week was er voor ons opnieuw aanleiding om bijkomende vragen te stellen maar deze keer werden ze beantwoord door bedrijfsjurist Vanhaeleweyck.

"Indien onze vervoerders hun eigen systemen aan het Booqit-platform wensen te koppelen voor verdere verwerkingen is dit, zoals Booqit stelt, mogelijk doch dienen zijn hiertoe een API bij Booqit te bestellen".

obstakels staan optimale werking in de weg

Lees ook  Nederlandse steden zetten in op duurzaamheid met uitstootvrije taxi

Toch is de werkelijkheid nog steeds anders dan geschetst voor grotere vervoerders die hun eigen systeem willen koppelen. Indien vervoerders hun eigen software aan het Booqit-platform wensen te koppelen voor verdere verwerkingen, is dit volgens Vanhaeleweyck mogelijk, tenminste dat stelt Booqit bij Mutas. Het is dus volgens de dienstverlener Mutas mogelijk om een API bij Booqit te bestellen. Nogal wat obstakels staan een optimale werking in de weg. De CEO van Booqit schrijft onze redactie dat het iets anders ligt dan wat door Mutas werd gecommuniceerd.

"Mutas zal hiermee bedoelen dat ze van ons weten dat we werken op een aantal bijkomende API’s. Zowel de ziekenhuizen als de verzekeraars gebruiken vandaag reeds bepaalde API’s, voor vervoerders rollen we dit momenteel uit. De roadmap voor het opleveren van nieuwe features ligt bij ons en niet bij Mutas".

Op de website van het platform staat dat het bestellen van een API mogelijk is maar hiervan geeft van Kesteren aan dat de website inderdaad niet meer correct is en het niet strategisch is voor Booqit om deze dus steeds up-to-date te houden. Ook hier opnieuw de toezegging dat vervoerders wel een API sleutel krijgen en de nodige documentatie om deze API’s aan te spreken. Philippe van Kesteren gaat zelfs verder in zijn toezegging en stelt dat de vervoerders ook hun ETA’s via API kunnen terugsturen zodat de aanvragers dit live mee kunnen volgen. De accountgegevens van de API gaan automatisch in het Booqit account verschijnen.

schrik om werk te verliezen

Lees ook  Nederlandse steden zetten in op duurzaamheid met uitstootvrije taxi

Wij spraken vervoerders die naar aanleiding van eerder verschenen berichten in de media nu geen reactie meer durven geven uit schrik dat ze daardoor misschien het werk kunnen verliezen wat ze nu voor Mutas uitvoeren. Toch blijven wij vinger aan de pols houden en vinden dat Booqit alle innovatie binnen de sector afremt. En dat terwijl Mutas aangeeft dat het een ‘neutrale’ partij moet zijn. Maar zoals van Kesteren aangeeft: ‘De roadmap voor het opleveren van nieuwe features ligt bij ons en niet bij Mutas

Vele vervoerders trekken ondertussen aan de bel en mede door de verplichting om Chiron te gebruiken is automatisering meer dan ooit noodzakelijk. De tijd dat men via een portaal ritopdrachten moet natrekken en PDF bestanden downloaden om deze daarna over te typen in eigen softwaresystemen is al lang verleden tijd.

Lees ook: Transporteconoom stelt vragen over doorbraak BruPass

Mutas organiseert niet-dringend ziekenvervoer
Mutas organiseert niet-dringend ziekenvervoer

toekomstplannen

Wat betreft de plannen voor de inrichting van de Vlaamse Mobiliteitscentrale per 1 januari 2022 heeft de woordvoerder van Mutas mee dat dit platform en de hiertoe te ontwikkelen software momenteel zelf het voorwerp uitmaakt van een  overheidsopdracht vanwege de Vlaamse Overheid. Nu de leverancier van deze software nog niet gekend is en wat deze software zal inhouden kunnen wij hieromtrent voorlopig geen verder antwoord bieden.

V-Tax Gent
Print Friendly, PDF & Email