In de nieuwe regelgeving die van kracht is, is voorzien dat elke houder van een nieuwe vergunning zijn/haar ritgegevens in real time moet doorgeven aan de Vlaamse Overheid. Deze verplichting zou eerst ingaan op 1 juli, maar is uitgesteld tot 1 november 2020. Om de bedrijven tegemoet te komen zodat ze sneller kunnen voldoen aan de regelgeving, heeft het Eindhovense Censys BV de ontwikkelde Chiron koppeling nu tevens beschikbaar gesteld als een open API voor alle overige Vlaamse taxibedrijven die nog geen gebruik maken van Pitane Mobility software.

makkelijk koppelen zonder kennis

Per 1 november dient iedere taxirit vlak voor vertrek en na aankomst elektronisch geregistreerd te worden in Chiron, de centrale rittendatabank voor individueel bezoldigd personenvervoer die hiervoor ter beschikking wordt gesteld bij Vlaamse Overheid.

“Wij gaan er van uit dat iedereen moet koppelen aan de API van de Vlaamse Overheid en willen hierin tegemoet komen door onze ontwikkelingen open te stellen voor een bredere doelgroep. Het is dus niet strikt noodzakelijk om onze overige software te gebruiken om deze doelstelling te behalen”, aldus Sam Saey – accountmanager bij het Eindhovense Censys BV.

Om iedere exploitant de mogelijkheid te geven tijdig in orde te zijn met deze nieuwe regelgeving, is de Chiron testomgeving tevens vanaf 1 oktober 2020 beschikbaar. Voor meer informatie kunt u terecht via deze link.

Chiron communicatie

In de afgelopen maanden is het nieuwe decreet voor individueel bezoldigd vervoer van kracht. Dit decreet verplicht de realtime registratie van elke bezoldigde rit in de centrale databank Chiron van de Vlaamse overheid voor de ‘taxiritten’, genaamd Chiron. Via de Chiron toepassing kunnen de geregistreerde ritten direct geraadpleegd en gevalideerd worden door hiervoor wettelijk bevoegde personeelsleden van de overheid. Om dit mogelijk te maken dient er een koppeling te zijn tussen Chiron en de Pitane Mobility API. 

Zo kunnen chauffeurs met een minimum aan kosten voldoen aan de nieuwe regelgeving. De registratie voor de connectie met API van centrale databank van de Vlaamse overheid voor de realtime registratie van individuele taxiritten, Chiron genoemd, staat los van de registratie voor nieuwe vergunningen of een bestuurderspas in het Centaurus systeem van de Vlaamse overheid.

Lees ook: GTL doet onderzoek naar leveranciers Chiron koppeling

software voor taxibedrijven
Print Friendly, PDF & Email