Print Friendly, PDF & Email

Vanaf 1 november 2020 geldt een verplichting om in real time de ritgegevens door te sturen naar de server Chiron van de Vlaamse Overheid. Daarmee wil de overheid paal en perk stellen aan de wantoestanden in de taxisector zoals deze het ook eerder deed in de horeca waar het gebruik van verplichte ‘witte’ kassa werd ingevoerd. Chiron is de centrale rittendatabank voor individueel bezoldigd personenvervoer van de Vlaamse overheid.

We zitten nog volop in de coronacrisis, maar vanaf 1 november 2020 gelden belangrijke nieuwe verplichtingen voor de bedrijven van de taxisector die al overgestapt zijn op de nieuwe vergunning IBP (individueel bezoldigd personenvervoer). Vanaf die datum  dient iedere taxirit die aangeboden wordt onder de vergunning individueel bezoldigd personenvervoer, vlak voor vertrek en na aankomst elektronisch geregistreerd te worden in de Chiron-databank van de Overheid.

Aan het einde van de rit wordt aan de vervoerde persoon, of in voorkomend geval aan de klant als die niet de vervoerde persoon is, een vervoerbewijs gegeven, zonder dat die erom verzoekt, waarop onuitwisbare vermeldingen staan. GTL onderzoekt momenteel welke leveranciers voor de Vlaamse markt een oplossing aanbieden voor deze nieuwe verplichtingen.

Opgelet: Bedrijven die tijdens de overgangsfase nog onder hun oude Taxi- of VVB-vergunning werken, vallen pas onder die verplichting wanneer zij op de nieuwe vergunning IBP overstappen.

horeca en geregistreerde-kassasysteem

Om fraude in de sector te bestrijden, moeten bepaalde horeca-uitbaters met een geregistreerde kassa werken. Die ‘witte’ kassa houdt alle bewerkingen bij die in de kassa worden ingevoerd. Ze is verplicht voor elke horeca-uitbater die meer dan 25.000 euro jaaromzet haalt uit de verkoop van ter plaatse genuttigde maaltijden.

Lees ook  Chiron: Pitane Mobility vereenvoudigt papierwinkel voor taxichauffeurs

Lees ook: Pitane Taxi Driver nu ook gekoppeld aan Chiron Rit API

Kassasysteem in de Horeca