Chiron

Leveranciers uiten felle kritiek op huidige gang van zaken Chiron implementatie

Het gebrek aan zorgvuldigheid, transparantie en technische betrouwbaarheid van het Chiron-systeem zijn grote kritiekpunten. De leveranciers zijn gefrustreerd door de gebrekkige communicatie, de vage handleidingen en het ontbreken van passende technische ondersteuning. Tijdens de laatste bijeenkomst werd duidelijk dat het technische falen van het systeem aanzienlijke financiële schade heeft veroorzaakt bij