Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Onze technische teams zijn daar nu volop mee bezig.

Door een storing aan de verbinding met de database van de Vlaamse Overheid die is opgetreden ervaren Vlaamse taxichauffeurs nu ook problemen bij het gebruik van hun systemen in de voertuigen. De storing werd vastgesteld afgelopen woensdagavond rond 20.00 uur en blijft ook vandaag taxichauffeurs parten spelen. Ook nieuwe aansluitingen van bedrijven op de productie zijn tijdens de storing niet meer mogelijk.

Bij navraag blijkt het probleem ondertussen erkend te worden en zijn technische teams bezig met onderzoek naar de klachten. De klachten werden gemeld door taxichauffeurs die steeds meer problemen kregen bij het starten en stoppen van ritten. Taxibedrijven in Vlaanderen voldoen meteen aan de registratieplicht met Chiron. De verplichting om rit data door te sturen naar Chiron, de centrale databank van de Vlaamse Overheid, geldt voor alle ritten uitgevoerd met voertuigen onder een vergunning IBP (individueel bezoldigd personenvervoer) vanaf 1 januari 2020.

achterstand

De problemen komen op een moment dat veel achterstanden moeten worden weggewerkt. Dat de aansluitingen nu wel dringend worden is tevens te wijten aan het feit dat een groter aantal politiezones gebruik maakt van de toegang tot Chiron. Dat maakt dat de pakkans met boetes en het tijdelijk inhouden van de vergunning groter is, en dat zet mensen ertoe aan om sneller over te gaan tot aansluiting.

Eerder was veel kritiek op de aanslepende achterstand, en dan vooral de informatie daarrond. Er werden vanuit de sector rond de complexiteit van het aansluitingsproces en de al te technische handleiding vragen gesteld. Daar is dan ook volop aan gewerkt. Dit voorjaar werd een aangepaste startersgids online gezet. Die is door iedereen te raadplegen.

Lees ook  Chiron: Pitane Mobility vereenvoudigt papierwinkel voor taxichauffeurs

Het proces om een toegang aan te vragen voor het insturen van berichten naar Chiron staat los van de registratie voor nieuwe vergunningen of een bestuurderspas in Centaurus2020. Chiron is geen webapplicatie of een mobiele app die kan gedownload of waartoe een taxi-exploitant toegang heeft. Chiron is een databank die via een API ritgegevens ontvangt, doorgezonden door taxisoftware (mobiele webapp, platform of taximeter). Centaurus2020 is het platform voor de aanvraag en het beheer van bestuurderspassen, vergunningen en machtigingen omtrent het taxidecreet.

(Tekst loopt door onder de foto)
taxibedrijven koppelen aan Chiron

De ritgegevens KBO-nummer, bestuurderspas, afgeronde GPS-coördinaten van vertrek- en eindpunt en de prijs die de klant betaalt, moeten live doorgestuurd worden naar Chiron, Indien er een prijsafspraak is, moet er ook een reservatiebericht worden verstuurd. Deze verplichting geldt voor alle ritten die worden uitgevoerd door exploitanten met een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket