Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Door overlappende vakanties was er de afgelopen dagen geen permanentie voor de Chiron-postbus.

Wie de laatste weken over technische storingen met Chiron wil communiceren moet veel geduld hebben. Voor ondernemers die wachten op een aansluiting was het bijna onmogelijk om die te realiseren. Chiron is de centrale rittendatabank voor individueel bezoldigd personenvervoer van de Vlaamse overheid. Eind augustus was er -door Chiron erkend- een langdurige storing maar in de nasleep daarvan wachten velen nog steeds op antwoord en aansluiting. Door overlappende vakanties was er de afgelopen dagen geen permanentie voor de Chiron-postbus. Daardoor kon niet meteen geantwoord worden.

Het klopt inderdaad dat er onlangs een technische storing was bij Chiron, en dan meer bepaald tussen 24 augustus (19.30 uur) en 25 augustus (11.15 uur). Tijdens die periode konden er geen taxiritten doorgestuurd worden.

Arys laat in een schriftelijke reactie aan onze redactie weten dat taxi-exploitanten die ritten niet meer hoeven door te sturen naar Chiron. “Het is tot op heden de eerste en enige keer dat dit gebeurd is. We hebben er alles gedaan om die storing zo snel mogelijk te verhelpen.” De oorzaak lag bij een onderliggende softwaretoepassing. Uiteraard bekijken ze intern binnen de organisatie, samen met de IT-diensten, hoe dit is kunnen gebeuren en welke lessen ze hieruit kunnen trekken zodat dit in de toekomst niet meer gebeurt. Ook is een aandachtspunt hoe de communicatie naar de gebruikers beter kan verlopen wanneer dit in de toekomst toch nog eens gebeurt.

(Tekst loopt door onder de foto)

Volgens de woordvoerder van Team Chiron werd daarover met de ‘directe vraagstellers’ gecommuniceerd, en werd ook een mededeling naar het ruime publiek verspreid. De woordvoerder gaf wel aan om de komende 2 weken de postbus op te volgen en dagelijks te behandelen.

communicatie

Uit ons intern onderzoek blijkt dat er geenszins werd gecommuniceerd met alle directe vraagstellers. Ook onze redactie was dagen zoekende naar een woordvoerder die antwoord kon geven op vragen. Afgelopen week ontvingen wij op de redactie een email van de Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, met een boodschap waarin we werden doorverwezen naar het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid, voorheen bekend als de Vlaamse Infolijn. Het is voor burgers, bedrijven en organisaties het eerste aanspreekpunt voor vragen aan de Vlaamse overheid.

Omdat dit niet het antwoord is wat we zochten lieten we een persoonlijk bericht achter in de mailbox van het Teamhoofd Communicatie van het Departement Mobiliteit & Openbare Werken. Vrijwel meteen ontvingen we een reactie op onze vragen.

Lees ook  Chiron: Pitane Mobility vereenvoudigt papierwinkel voor taxichauffeurs

"Wij zijn niet op de hoogte van andere structurele (technische) problemen die te maken hebben met het aanmeldproces. Indien er zaken zijn die niet goed werken of die beter kunnen, mogen die uiteraard gemeld worden aan de mailbox chiron@mow.vlaanderen.be. De feedback van onze partners is heel waardevol en kan ons helpen om zaken te verbeteren. Wanneer taxibedrijven moeilijkheden hebben om de aansluiting met Chiron te maken, vragen wij altijd om met ons contact op te nemen. De collega’s zullen dan samen met hen bekijken wat de mogelijke reden is en hen helpen om de aansluiting in orde te maken. Doorgaans kunnen aansluitingsproblemen binnen een korte termijn opgelost worden."

Het blijft voor ons moeilijk te verklaren dat er geen permanente bewaking is van het technische overheidssysteem Chiron en vragen over technische problemen onbeantwoord bleven. “Spijtig genoeg klopt het inderdaad dat die mailbox de voorbije weken minder goed is opgevolgd. Graag excuseren wij ons daarvoor. Het kan niet de bedoeling zijn dat gebruikers hun vragen niet beantwoord worden.”, aldus Arys.

politie

De politie bepaalt zelf de manier van handhaven wat betreft de frequentie, strengheid, sanctionering. Tijdens een taxicontrole kunnen alle verplichtingen waaraan taxichauffeurs moeten voldoen gecontroleerd worden. Hierbij kan men denken aan de vergunning, bestuurderspas, apparatuur/software, dienststaat en het vervoerbewijs. De koppeling met Chiron is ook zo’n verplichting.

"We organiseren niet zelf het toezicht op de naleving van de taxiregelgeving en geven ook geen opdrachten aan de politiediensten."

Wanneer bij een politiecontrole blijkt dat exploitanten niet voldoen aan de technische aansluiting en de reden daarvoor van technische aard is (en dus buiten hun eigen vermogen), dan mogen exploitanten aan de politie vragen om contact op te nemen met het Departement Mobiliteit & Openbare Werken. MOW zal dan kunnen bevestigen of een technisch probleem aan de basis ligt.

vragen

Daarnaast blijft de vraag of er zicht is op de wijze waarop en wanneer het weer mogelijk is om taxibedrijven in de productieomgeving te kunnen aansluiten. Bedrijven die verplicht moeten aansluiten worden op de officiële website van de Vlaamse Overheid geadviseerd een beroep op een programmeur of softwareleverancier om de verbinding met Chiron op te zetten.

Lees ook  Chiron: Pitane Mobility vereenvoudigt papierwinkel voor taxichauffeurs
(Tekst loopt door onder de foto)
Wanneer men bij Team Chiron de postbus niet leest zijn er ook geen problemen.

achterstand

De problemen komen op een moment dat veel achterstanden moeten worden weggewerkt. Dat de aansluitingen nu wel dringend worden is tevens te wijten aan het feit dat een groter aantal politiezones gebruik maakt van de toegang tot Chiron. Dat maakt dat de pakkans met boetes en het tijdelijk inhouden van de vergunning groter is, en dat zet mensen ertoe aan om sneller over te gaan tot aansluiting.

Eerder was veel kritiek op de aanslepende achterstand, en dan vooral de informatie daarrond. Er werden vanuit de sector rond de complexiteit van het aansluitingsproces en de al te technische handleiding vragen gesteld. Daar is dan ook volop aan gewerkt. Dit voorjaar werd een aangepaste startersgids online gezet. Die is door iedereen te raadplegen.

wat is Chiron?

Chiron is de centrale rittendatabank voor individueel bezoldigd personenvervoer van de Vlaamse overheid.  De ritgegevens KBO-nummer, bestuurderspas, afgeronde GPS-coördinaten van vertrek- en eindpunt en de prijs die de klant betaalt, moeten live doorgestuurd worden naar Chiron, Indien er een prijsafspraak is, moet er ook een reservatiebericht worden verstuurd. Deze verplichting geldt voor alle ritten die worden uitgevoerd door exploitanten met een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer.

Vlaanderen

Sinds 1 januari 2020 is er een onderscheid tussen een straattaxi en een standplaatstaxi. Een straattaxi is een taxi die u bestelt via een op de markt beschikbare, door u gekozen app, waarbij voor het vertrek ook een prijsafspraak is gemaakt. De exploitant bepaalt zelf zijn tarieven, waar u mee instemt op het moment dat u via de app uw akkoord geeft. Ook de betaling doet u via een mobiele app.

Een standplaatstaxi vindt u op taxistandplaatsen bij drukbezochte plaatsen zoals een treinstation of een luchthaven. Standplaatstaxi’s zijn herkenbaar aan het taxilicht en werken, in tegenstelling tot de straattaxi, nog steeds met een taximeter. De tarieven van de standplaatstaxi’s kunnen bepaald worden door de gemeente.

Om taxichauffeur of VVB-chauffeur te worden heb je geen diploma nodig. Je moet beschikken over een attest van medische schifting, dit betekent dat je door een arbeidsgeneesheer geschikt wordt bevonden om als beroepschauffeur aan de slag te gaan

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket