Het kabinet wil vanaf 2025 het handhavingsmoratorium opheffen en meer duidelijkheid voor werknemers/zelfstandigen.

Ieder jaar op Prinsjesdag maakt het kabinet de fiscale plannen bekend.  Op dinsdag 20 september 2022 is het Prinsjesdag en dient het kabinet het Belastingplan 2023 in bij de Tweede Kamer. Dat is de eerste Prinsjesdag van het kabinet Rutte IV. Een deel van de fiscale maatregelen die ons te wachten staan, is terug te vinden in het coalitieakkoord van 15 december 2021. Grote werkgevers rapporteren vanaf 1 januari 2023 verplicht en jaarlijks, uiterlijk op 30 juni, over de werkgerelateerde personenmobiliteit in het voorafgaande kalenderjaar. Daarbij gaat het om woon-werkverkeer en alle zakelijke ritten waarvoor de werknemer een financiële vergoeding ontvangt of waarvoor aan de werknemer een vervoermiddel ter beschikking is gesteld. 

reiskostenvergoeding

Om reizen naar werk betaalbaar te houden, verhoogt het kabinet met ingang van 2023 de onbelaste reiskostenvergoeding. Die bedraagt momenteel 19 cent per kilometer en wordt waarschijnlijk verhoogd met 1 à 1,5 cent. Dit wordt naar verwachting opgenomen in het pakket Belastingplan 2023. In het wetsvoorstel ‘Werken waar je wil’ wordt voorgesteld om een verzoek van de werknemer om de arbeidsplaats aan te passen op eenzelfde wijze te behandelen als een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur of werktijd. Hierdoor hebben werknemers meer vrijheid in hoe zij de balans tussen het werken op werklocatie en het werken thuis willen inrichten. 

leefvervoer

Leefvervoer is een voorziening gericht op vervoer van personen met een aandoening die nodig is voor persoonlijke activiteiten en deelname aan de maatschappij, zoals op bezoek gaan, winkelen, uitgaan en sporten. Hierbij kan worden gedacht aan vervoer per regio- of rolstoeltaxi, een aanpassing van de auto, een scootmobiel of zelfs een auto in bruikleen. Leefvervoer vormt voor de gerechtigde tot leefvervoer een belastbare publiekrechtelijke periodieke uitkering en verstrekking. Maar als het leefvervoer op grond van de WMO door de gemeente is toegekend, is het vrijgesteld. Als het leefvervoer vanuit het UWV wordt verstrekt is het echter niet vrijgesteld. Vooruitlopend op een mogelijke wetswijziging heeft de staatssecretaris van Financiën eerder al goedgekeurd dat een gerechtigde tot door het UWV toegekend leefvervoer toch aanspraak kan maken op een vrijstelling voor publiekrechtelijke uitkeringen en verstrekkingen. Beoogd is om in de wet op te nemen dat de vrijstelling geldt voor maximaal 2.000 leefkilometers per jaar. Dit wordt naar verwachting vastgelegd in de Fiscale verzamelwet 2024.

Lees ook  De reisassistent maakt reizen met de trein mogelijk

BPM en bijtelling

In de BPM geldt een vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers. De vrijstelling is van toepassing als de bestelauto voor meer dan 10% binnen de onderneming wordt gebruikt. Deze vrijstelling wordt afgeschaft. De vrijstelling voor emissievrije bestelauto’s blijft wel bestaan. Dit wordt naar verwachting opgenomen in het pakket Belastingplan 2023. Het bijtellingspercentage voor privégebruik van een zakelijke emissievrije personenauto (EV) wordt afgebouwd, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. In 2023 blijft de korting net zoals in 2022 6%. De bijtelling blijft 16% (normaal tarief is 22%). De catalogusprijs waarover de korting op het bijtellingspercentage voor EV’s geldt, wordt verlaagd. In 2022 is dit € 35.000 en vanaf 2023 € 30.000. 

schijnzelfstandigheid

Schijnzelfstandigheid is een fenomeen waarbij mensen lijken te werken als zelfstandige -zonder personeel- maar feitelijk als werknemer activiteiten verrichten. Wellicht is een bekende vorm van schijnzelfstandigheid het Uber platform waartegen vakbond FNV met succes een rechtszaak heeft gevoerd. Dit fenomeen vindt het kabinet om meerdere redenen ongewenst, maar het is ook lastig aan te pakken. Het kabinet wil vanaf 2025 het handhavingsmoratorium opheffen en meer duidelijkheid voor werknemers/zelfstandigen. 

voorjaarsnota

Op 20 mei 2022 verscheen de Voorjaarsnota met een nadere uitwerking van de plannen voor de toekomst en nog meer werd duidelijk na de brief van de staatssecretaris van Financiën van 3 juni 2022 met een uitgebreide fiscale beleids- en uitvoeringsagenda. Meer informatie is terug te vinden in het rapport over de fiscale ontwikkelingen van Ey.

Gerelateerde artikelen:
Lees ook  € 50 miljoen om veiligheid van fietsers te verbeteren
Torentje Den Haag
AppStores
Print Friendly, PDF & Email