BLUE

Ieder geval is er een te veel maar aan de chauffeurs ligt het niet.

De WMO-taxi blijft het zwaar hebben na de coronacrisis. Nu weten we uit ervaring dat een nieuwe vervoerder binnen een gemeente waar jarenlang een ander bedrijf het vervoer regelde vaak op weerstand stuit bij de politieke oppositie. Toch zijn er ook andere problemen want een gebrek aan vakkundige chauffeurs was niet te voorzien bij het inschrijven op de aanbesteding. 

Ondanks vervoersbedrijven er alles aan doen om personeel te werven en op te leiden was er ook de oproep van voorzitter Bertho Eckhart van de branchevereniging KNV aan de opdrachtgevers zich ‘coulant’ op te stellen. In deze fase van de herstart van alle vervoer na de coronacrisis zitten cliënten soms uren te wachten op de taxi en missen zelfs doktersafspraken. En dat kan nooit de bedoeling zijn. De voorzitter van KNV verzoekt ondernemers die te maken hebben met een groot chauffeurstekort om ook zelf in gesprek te gaan met de opdrachtgevers.

“Laat zien dat dit niet alleen een probleem is dat jij als onderneming hebt, maar dat het sectorbreed speelt. Er moet gekeken worden hoe het samen opgelost kan worden, zodat de cliënten zo goed mogelijk vervoerd kunnen worden.”

Het WMO vervoer is niet altijd het uitstapje naar de stad waar enige vertraging in de meeste gevallen niet zo problematisch is. Het wordt ook vaak gebruikt voor een bezoek aan de huisarts, een ziekenhuis of de tandarts. En daar is een correcte planning en niet te laat komen door het vervoer, waardoor afspraken worden gemist, strikt noodzakelijk. Ondernemers zijn zich daar terdege van bewust. 

Lees ook  Zes miljoen euro voor innovatief vervoerssysteem in Zeeland

politiek

Ieder schrijnend geval is er een te veel maar aan de chauffeurs zelf ligt het niet. Die krijgen juist alles over zich heen en werken zich uit de naad om alles zo goed mogelijk rond te krijgen. Het probleem zit dieper. Tijdens de coronacrisis zijn chauffeurs in veel taxibedrijven massaal uitgestroomd. Anderen, voornamelijk de ZZP’ers hielden het voor gezien en stopten met hun bedrijf. Dit kent zijn weerslag nu het vervoer in alle hevigheid aantrekt tot normale vervoersaantallen zoals voorheen. Een groot personeelstekort! 

Daarbij komt ook nog dat flinterdunne marges weinig ruimte bieden om duurdere alternatieven te bedenken bij het oplossen van de huidige problemen. De race naar de bodem binnen de aanbestedingen van opdrachtgevers en gemeenten in de voorbije jaren, hebben ertoe bijgedragen dat ondernemers geen financiële ruimte hebben om met duurdere alternatieven te komen. Hierbij kan je denken aan het inzetten van een privé taxi om een vertraging in het WMO-vervoer op te lossen om zo de cliënt tijdig op zijn afspraak te brengen.

media

Dat de plaatselijke krant of een programma als Hart van Nederland elk incident uitgebreid in de media brengt is niet te voorkomen. Dat hoeft ook niet, maar dan kunnen ze wellicht ook onder de aandacht brengen dat vele tienduizenden ritten dezelfde dag goed zijn verlopen. Erger wordt het wanneer oppositiepartijen de incidenten aangrijpen om wethouders continue te bestoken met vragen tijdens de raadszitting. Voor bepaalde politici en partijen wordt het hun levenswerk om vanaf de zijlijn te roepen om de verantwoordelijke wethouder weg te kunnen sturen.

Lees ook  Van thuis indrinken tot een elektrisch vaticaan, een week vol ontwikkelingen

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning, een wet die gemeenten voorschrijft te investeren in de zelfredzaamheid van voornamelijk oudere en mindervalide inwoners, om te stimuleren dat ze zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven, en minder snel naar een verzorgingstehuis hoeven te verhuizen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Opdrachtgevers, vaak de overheid, hebben veel wegbezuinigd.

De meeste klachten in het vervoer gaan over de lange wachttijden. Vervoersbedrijven zelf laten in een reactie weten te kampen met een tekort aan chauffeurs. Uitermate vervelend is ook dat de ritten waar het fout gaat ontzettend dan ook ontzettend uitvergroot worden in de plaatselijke media. Vaak worden argumenten als “dat het bij de vorige vervoerder stukken beter ging” gebruikt om nieuwe vervoerders de kans te ontnemen credits op te bouwen. Op zich logisch dat het vroeger beter ging want diezelfde vervoerder heeft de opdracht vijf jaar lang uitgevoerd en kende alle plaatselijke omstandigheden ondertussen.

collega’s gevraagd…

De uitvoering van vele tienduizenden ritten per dag veroorzaakt incidenten. Vooropgesteld dat elk incident er echt een te veel is, moeten we toch een lans breken voor vervoerders en chauffeurs. Zij zijn vaak de eersten die aangesproken worden door ouders en reizigers wanneer iets fout gaat. De sector roept dat er zo’n groot tekort aan ervaren buschauffeurs en begeleiders is. Meer bussen en meer begeleiders, dat zou de oplossing kunnen zijn maar helaas werd dat door de opdrachtgevers, vaak de overheid, wegbezuinigd. De kosten moeten immers zo laag mogelijk worden gehouden.

Lees ook: Duizenden ritten per dag veroorzaken incidenten

Print Friendly, PDF & Email