Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De uitvoering van vele tienduizenden ritten per dag veroorzaakt incidenten. Vooropgesteld dat elk incident er echt een te veel is, moeten we toch een lans breken voor vervoerders en chauffeurs. Zij zijn vaak de eersten die aangesproken worden door ouders en reizigers wanneer iets fout gaat. De sector roept dat er zo’n groot tekort aan ervaren buschauffeurs en begeleiders is. Meer bussen en meer begeleiders, dat zou de oplossing kunnen zijn maar helaas werd dat door de opdrachtgevers, vaak de overheid, wegbezuinigd. De kosten moeten immers zo laag mogelijk worden gehouden.

Elk incident is een pijnlijke kwestie voor het kind en de ouders. Voor kinderen in dat type vervoer is ‘rust en regelmaat’ belangrijk. Vervoerders zijn zich ervan bewust dat ze kinderen uit kwetsbare doelgroepen vervoeren en doen er alles aan om incidenten te voorkomen. Veelvuldig wisselen van chauffeur, slechte communicatie en kinderen die van slag raken. Ook ouders hebben vaak een mening want er zouden onlogische routes worden gereden en veel te lange reistijden ontstaan. Zo werd er recent nog een burgerinitiatief gestart door een Noordwijkse moeder over de achteruitgang van het leerlingenvervoer.

politiek en media

Dat de plaatselijke krant of een programma als Hart van Nederland elk incident uitgebreid in de media brengt is niet te voorkomen. Dat hoeft ook niet maar dan kunnen ze wellicht ook onder de aandacht brengen dat vele tienduizenden ritten dezelfde dag goed zijn verlopen. Erger wordt het wanneer oppositiepartijen de incidenten aangrijpen om wethouders continue te bestoken met vragen tijdens de raadszitting. Voor bepaalde politici en partijen wordt het hun levenswerk om vanaf de zijlijn te roepen om de verantwoordelijke wethouder weg te kunnen sturen.

Lees ook  Debat: discussie over hoofddoekjes bij boa's op straat laait op

Sommige incidenten zijn onaanvaardbaar. Zo vertelde een moeder onlangs aan RTV Krimpenerwaard dat haar zoon bij de verkeerde school werd afgezet. De reden hiervoor is meestal te wijten zijn aan een menselijke fout, maar ook hier hoeft dit niet altijd de chauffeur te zijn geweest. Een administratieve fout tijdens de registratie bij de opdrachtgever kan dit voorval tot gevolg hebben. Er worden klachten gemeld over het niet controleren door de chauffeur of er iemand thuis is als het kind wordt afgezet. Je kan toch verwachten dat het logisch is dat iemand van de ouders het kind opvangt en het of dat iemand thuis is? Ook dat is ondertussen de verantwoordelijkheid van de chauffeur geworden.

(Tekst loopt door onder de foto)
Taxicentrale De Meierij
gelukkig scoren de meeste taxibedrijven zeer goed bij de reizigers

De kwaliteit van het vervoer heeft grote impact op kinderen en op het gezin. Het leerlingenvervoer vanuit Valkenswaard naar het Pius X-College in Bladel verliep niet goed. Volgens een raadslid van Valkenswaard Lokaal regende het klachten over het vervoer. Ouders van kinderen uit Heusden die gebruikmaken van aangepast leerlingenvervoer, ontvingen een brief gekregen van gemeente en vervoerder, waarin werd ingegaan op het tekort aan chauffeurs. Zo ontstaan bij het leerlingenvervoer knelpunten omdat chauffeurs soms meerdere ritten rijden, waardoor kinderen te laat op school komen. Ritten worden dan noodgedwongen samengevoegd, met als gevolg dat kinderen langer in een taxi zitten.

geen begrip

In de meeste gevallen krijgen chauffeurs bij de start van hun werkzaamheden een ritopdracht met daarop het bestemmingsadres en ophaaladres. Wanneer de leerling thuis en op school wordt afgezet vindt er een ‘warme’ overdracht plaats tussen chauffeur met ouder/verzorger en school. Toch komt het vaak voor dat de ouders nog niet thuis zijn en wat doe je dan als chauffeur? Wachten tot ze er aan komen en alle andere kinderen in de bus laten wachten, of toch aankloppen bij de buren met alle gevolgen van dien? Wat de chauffeur ook doet, het is nooit goed want ouders van de overige kinderen klagen dan steevast over het te laat thuis brengen van de kinderen.

Lees ook  Leerlingenvervoer: nieuwe VNG verordening zet leerlingen op eigen benen

noodklok

Toch vragen wij respect voor chauffeurs en vervoerders. De branchevereniging KNV luidde eerder de noodklok. Volgens het Koninklijk Nederlands Vervoer loopt het tekort aan personeel bij vervoersbedrijven nu zodanig op dat er steeds vaker wordt aangegeven dat ritten niet meer op tijd gereden kunnen worden of zelfs helemaal uit dreigen te vallen. Wellicht zijn alle aangedragen problemen een reden om beter naar de aanbestedingen te kijken. Ook door opdrachtgevers bij het beoordelen met welk vervoersbedrijf ze in zee gaan.

Lees ook: Leerlingenvervoer laat zich niet zo maar combineren

Pitane Mobility Visueel Plannen