DVDP

"Als ik een taxi neem, dan heb ik geen nood om een diepzinnige conversatie aan te gaan met de taxichauffeur als dusdanig."

Met deze uitspraak grapte minister Lydia Peeters tijdens de laatste commissievergadering. “Nu, anderen hebben dat misschien wel. Om maar aan te geven dat het niet echt een punt van mijn geloof is.”, aldus Minister Peeters. De bereidheid om te blijven werken aan een oplossing is er meer dan ooit wat haar betreft. “Laat ons samenwerken en de neus in dezelfde richting krijgen. Laat ons hier tot een oplossing komen. We hadden destijds een periode van twee jaar vooropgesteld. Dat biedt klaarblijkelijk niet voor iedereen soelaas. Maar we blijven er, zoals ik daarnet al zei, aan voortwerken. Ik denk dat het laatste woord nu nog niet is gezegd. Hopelijk komen we binnenkort tot een regeling.”

uitdagingen

De Vlaamse taxisector staat voor aanzienlijke uitdagingen als het gaat om de naleving van de regelgeving en de integratie van technologie en taalvaardigheden. Uit een recent onderzoek bleek zelfs dat een aanzienlijk aantal taxi’s in Vlaanderen nog steeds niet voldoet aan de huidige Chiron voorschriften. Dit is vooral zorgwekkend in stedelijke gebieden, waar zelfs 65% van de taxichauffeurs die wel aangesloten zijn op het systeem er geen gebruik van maken voor de registratie van hun ritopdrachten in het door de overheid verplichte rittendatabanksysteem Chiron. 

Een opvallend aspect van dit probleem is dat veel taxichauffeurs, eenmaal in het bezit van de benodigde vergunningen van hun gemeente, het gebruik van het Chiron-systeem lijken te negeren. Dit gedrag kan wijzen op diverse onderliggende factoren, zoals onvoldoende kennis over het systeem, een gebrek aan technische vaardigheden, of mogelijk een algemene weerstand tegen de invoering van nieuwe technologieën en procedures. Maar de kwestie is niet alleen beperkt tot technologische naleving. 

Lees ook  Taxichauffeurs in Vlaanderen krijgen jaar langer om aan de taalvereiste te voldoen

De Vlaamse overheid heeft strenge regels ingesteld om de kwaliteit van de taxiservice te waarborgen, waaronder de verplichting voor taxichauffeurs om tegen juni 2024 een taaltest af te leggen. Deze regel, die vooral in Brussel controverse heeft veroorzaakt, vereist dat chauffeurs een B1-niveau in het Nederlands behalen. Het niet slagen voor deze test kan resulteren in het verlies van hun bestuurderspas. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, aangezien veel chauffeurs in Brussel geen Nederlands spreken en zowel een mondelinge als een schriftelijke test moeten afleggen.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters benadrukt het belang van deze taaltest voor de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening. Zij wijst op de specifieke behoeften van taxichauffeurs en de samenwerking met taxibedrijven bij het opstellen van het schriftelijke deel van de test. De minister verwijst ook naar een cursus die aansluit bij de behoeften van de chauffeurs. Deze cursus wordt gepromoot door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en kan ook worden gevolgd via het reguliere traject dat wordt georganiseerd door het Agentschap Integratie en Inburgering.

"Maar alleszins, wij zijn met de sector ‘on speaking terms’ en wij kijken ook of de sector zelf ook wat tegemoetkomingen wil geven, om zodoende te komen tot een ordentelijke regeling. Moet er bijkomend uitstel verleend worden? We willen hier alleszins niet aan broodroof doen. We willen niet dat die taxichauffeurs allemaal hun bestuurderspas verliezen."

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - taxichauffeur in Gent

"Ongeveer 70% van de Vlaamse taxibedrijven die wij aangesloten hebben bij Chiron rijdt in de Toyota C-HR.", aldus Sam Saey , accountmanager bij het Eindhovense softwarebedrijf Censys BV.

Om te blijven rijden in de prachtige wagen als taxichauffeur geven de EU-definities voor taalniveaus aan dat niveau B1 noodzakelijk is voor basiscommunicatie. Voor lezen betekent dit het begrijpen van korte, eenvoudige teksten en berichten, terwijl voor spreken de definitie zich richt op het voeren van eenvoudige gesprekken over bekende onderwerpen en activiteiten. Deze vaardigheden zijn essentieel voor de interactie tussen taxichauffeurs en hun klanten, evenals voor de veiligheid en efficiëntie van de dienstverlening.

Lees ook  Taxichauffeurs in Vlaanderen krijgen jaar langer om aan de taalvereiste te voldoen

leerlingenvervoer

Opvallend is dat het leerlingenvervoer niet onder dezelfde regels valt als het individueel bezoldigd personenvervoer. Voor deze sector is de bestuurderspas niet vereist, maar De Lijn waakt er wel over dat het personeel effectief kan communiceren met de busbegeleider en de jongeren die gebruik maken van het vervoer.

De Vlaamse Regering streeft ernaar de taxi als volwaardig vervoersmiddel te behandelen, waarbij comfort en veiligheid vooropstaan. Dit wordt weerspiegeld in de recente regelgeving en de inspanningen om de taxisector te verbeteren. Echter, de uitdagingen van technologische naleving en taalvaardigheid blijven aandachtspunten die aangepakt moeten worden om een hoogwaardige taxiservice in Vlaanderen te waarborgen

“We zijn uiteraard niet doof voor de opmerkingen die de sector ons geeft. We weten ook dat ze actie gevoerd hebben. We zijn op dit ogenblik aan het bekijken hoe we tegemoet kunnen komen aan hun verzuchtingen. Ik heb daar nu nog geen pasklaar antwoord op. U weet dat het uitstel geldt tot juni 2024, dus we zijn aan het bekijken hoe we daar verder op kunnen ingaan.”, aldus Lydia Peeters.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Chiron
Print Friendly, PDF & Email