Print Friendly, PDF & Email

Het aantal elektrische auto’s dat in Nederland rondrijdt, zal de komende jaren een stuk sneller groeien dan eerder werd verwacht, stelt ElaadNL. Onderzoekers van het kenniscentrum rekenen erop dat de groei van de markt voor elektrische personenauto’s al vanaf 2025 een grote vlucht zal nemen. Ze constateren in een vooruitblikkend rapport dat eerdere prognoses “te voorzichtig waren”.

ElaadNL verwacht nu dat Nederland in 2035 al zo’n 4 miljoen elektrische auto’s telt. Dat zijn er een miljoen meer dan de organisatie twee jaar terug verwachtte. Dat de groei zo versnelt, heeft onder meer te maken met strengere Europese wetgeving over de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstofoxiden. Mede daardoor nemen autofabrikanten sneller afscheid van verbrandingsmotoren en stappen ze over op batterijen. De kosten van elektrische auto’s dalen ook snel: in het rapport wordt verwezen naar onderzoek waarin staat dat de aanschafprijs rond 2026 of 2027 lager zal zijn dan die van benzine- of dieselauto’s.

“De meeste fabrikanten houden er rekening mee dat in 2050 fossiele brandstoffen helemaal uit het Europese straatbeeld zijn verdwenen”, schrijven de onderzoekers. “Met een levensduur van een auto tussen de 15 en 20 jaar verkopen de meeste Europese fabrikanten hun laatste benzine- en dieselauto’s dan tussen 2030 en 2035.” De Nederlandse overheid wil dat vanaf 2030 al geen auto’s meer worden verkocht die vervuilende stoffen uitstoten.

Smart charging

ElaadNL werkt in opdracht van de gezamenlijke netbeheerders. Zij moeten aan de bak met het uitbreiden van de laadinfrastructuur én met het zogeheten smart charging. Met die term wordt bedoeld dat de capaciteit van het stroomnet zo optimaal mogelijk wordt benut. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat auto’s in een buurt vooral opladen op momenten dat andere stroomgebruikers minder elektriciteit gebruiken. Dan nog zal op diverse plaatsen verzwaring van het elektriciteitsnet nodig zijn, aldus ElaadNL.

“Dit onderzoek laat zien dat de elektrificatie van vervoer nog sneller op ons afkomt dan eerder gedacht”, concludeert directeur Onoph Caron van ElaadNL. Volgens hem is elektrisch vervoer nog een “onderbelicht thema in de energietransitie” en is het tijd dat dit verandert.

Lees ook: Extra controles op telefoongebruik tijdens het rijden

Aantal elektrische auto's in Nederland stijgt sneller dan verwacht.