Print Friendly, PDF & Email

Samen met koepelorganisatie ANVR dringen ook de twee brancheverenigingen voor het zakenreizende bedrijfsleven in Nederland, CORTAS en NATM, er bij het kabinet op aan om te komen met een coherente, relevante reisadvisering. Hier is niet alleen de vakantieganger bij gebaat, maar ook de zakenreiziger die het internationale bedrijfsleven vertegenwoordigt en bijdraagt aan het herstel van de (inter)nationale economie.

CORTAS (Corporate Travel Association) en NATM (Nederlandse Associatie voor Travel Management) houden zich onder meer bezig met de belangenbehartiging van het (inter)nationaal reizende bedrijfsleven en haar zakenreizigers. Samen met de zakenreisagenten die zijn aangesloten bij de ANVR merken ook zij dat, zodra reisbeperkingen worden opgeheven, de zakenreismarkt snel herstel laat zien.

Ondanks dat ook de regels binnen Europa niet eensluidend zijn, ligt de nadruk vooral op het nog steeds ontradende (oranje) reisadvies van Buitenlandse Zaken voor de meeste landen buiten Europa. Dit, terwijl 87% van de Nederlandse bevolking inmiddels is gevaccineerd en tal van volksgezondheidsorganisaties, waaronder de wereldgezondheidsorganisatie WHO, reisbeperkingen zelfs afraden om verspreiding te voorkomen.

De wisselende regelgeving per land binnen Europa, het ontradende reisadvies voor zeer veel bestemmingen buiten Europa, het -te langzame- tempo van ‘boosteren’, het moeten invullen van de meest uiteenlopende formulieren, en dan het niet of nauwelijks gecontroleerd worden waardoor een gevoel van onveiligheid wordt gecreëerd. Dit alles leidt tot grote frustraties bij de reisagenten die reizigers adviseren en bij de reiziger zelf, zowel bij de zakelijke reismarkt als de vakantiereismarkt, en berokkent buitenproportionele schade aan de economie. En áls gekozen wordt voor het invoeren van mobiliteitsbeperkende maatregelen, strenge regels om de veiligheid te waarborgen, dan is het ook nodig om deze regels te handhaven door streng te controleren.    

Maar, zoals aangegeven door de WHO en ECDC (de Europese RIVM), voorkomen reisverboden internationale verspreiding van het virus niet en hebben deze ook geen effectieve invloed op de verspreiding, maar leggen zij wél een zware last op personen en ondernemingen. “Bovendien kunnen reisbeperkende maatregelen een negatieve invloed hebben op de wereldwijde gezondheidsinspanningen tijdens een pandemie door landen te ontmoedigen om epidemiologische en sequentiegegevens te rapporteren en te delen”, aldus de WHO.

CORTAS, NATM en ANVR roepen het kabinet dan ook op de huidige reisbeperkingen waar mogelijk te versoepelen omdat dit kan en regels strikter te handhaven, zodat herstel van de economie snel kan worden ingezet. Alleen zo kan de zakelijke reiziger weer internationaal reizen en het bedrijfsleven een actieve bijdrage leveren aan het op gang brengen van de wereldwijde economie, aldus de aldus de drie betrokken partijen.

Lees ook: Wintersport aan allerlei regels verbonden

werken aan laptop in het vliegtuig tijdens één van zijn zakenreizen