Het Sociaal Fonds Mobiliteit houdt zich primair bezig met controle en voorlichting op het gebied van de cao taxivervoer, Arbo zaken en vakopleidingen. In een reactie op een eerdere publicatie liet het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) weten dat, in tegenstelling tot wat het artikel onbedoeld liet vermoeden, tot het moment dat  het portaal in gebruik is bedrijven niks hoeven aan te leveren.

Ze moeten wel sinds 1 maart 2022 werken op basis van de nieuwe regelgeving m.b.t. de verloning. Dus van handmatige invoer of iets dergelijks voor het aanleveren van informatie aan SFM is totaal geen sprake. SFM is thans bezig met een haalbaarheidsstudie om de mogelijkheden van automatische koppelingen tussen planningspakketten en portaal te onderzoeken, dit om bedrijven zo min mogelijk administratief te belasten.

digitaal aanleveren

In eerder gemaakte afspraken werd gesteld dat om extra werkzaamheden bij de taxibedrijven te minimaliseren softwareleveranciers hun pakketten kunnen koppelen met het SFM portaal of kunnen ondernemers een Excel bestand aanleveren. Het zou hier niet enkel gaan om bedrijven die werken met de BCT in combinatie met datacommunicatie, maar om alle taxibedrijven, zonder enige uitzondering. Het Sociaal Fonds Mobiliteit kan de opgegeven tijden in het portaal met de geregistreerde tijden in de BCT vergelijken.

dienstblokken

Binnen de nieuwe CAO werd afgesproken dat een werknemer op een dag in een dienst (te noemen MaxFlex dienst) of in dienstblokken kan werken. Werknemers kunnen dus niet op één dag in diensten én in dienstblokken werken. Voor contracten van 0 tot en met 28 uur per week geldt dat er maximaal vier dienstblokken per dag kunnen worden opgegeven. Alle tijd binnen een dienstblok is te verlonen tijd. Er kunnen geen onbetaalde pauzes in een dienstblok zitten en afwijkingen in de BCT zijn leidend voor de verloning.

handhaving

De regeling “Verloonde tijd” moest ingaan op 1 januari 2022. De regeling wordt na 1 jaar geëvalueerd. De sociale partners maken nog nadere afspraken mbt de consequenties over het niet nakomen van de regeling. De lonen zelf gaan per 1 januari 2022 omhoog met 2,5%. De vakbonden hebben hierover afspraken gemaakt werkgeversorganisatie KNV.

bestuur

Het bestuur van de stichting Sociaal Fonds Mobiliteit bestaat uit 8 leden samengesteld uit CNV Vakmensen, FNV Taxi en KNV Zorgvervoer en Taxi. De dagelijkse leiding  is in handen van de heer H. van Gelderen. De medewerkers van SFM hebben door de jaren heen veel kennis en ervaring opgebouwd in de taxibranche.

Lees ook: Zorgvervoer- en taxichauffeurs dreigen dupe te worden

Print Friendly, PDF & Email