Chauffeurs bij taxi- en zorgvervoerbedrijven dreigen de dupe te worden van de slechte uitvoering van de nieuwe cao-afspraken over pauzes. Het vakblad Personenvervoer Magazine schrijft dat volgens FNV de verdeeldheid bij werkgevers-organisatie KNV de oorzaak is van de onduidelijkheid over de nieuwe regels.

“Wij hebben de KNV gevraagd hun achterban op een juiste manier te informeren over de afspraken, om te zorgen dat chauffeurs krijgen waar ze volgens de cao recht op hebben.”

Meindert Gorter, bestuurder FNV Zorgvervoer & Taxi

De nieuwe pauzeregels gingen in op 1 maart, zoals afgesproken in de nieuwe cao van 2022. Een werkgever mag voor pauzes tot 12,5% van de beschikbaarheidsuren op het salaris inhouden, maar alleen als de chauffeur de pauze ook echt heeft kunnen nemen. “We zien nu dat een deel van de bedrijven de 12,5% standaard inhoudt op het loon, ook als de chauffeur de pauze doorgewerkt heeft. Dat betekent dat er onterecht loon wordt ingehouden.”

FNV is niet te spreken over de houding van de KNV en sommige van haar leden. Gorter: “Het is onbeschoft dat je als werkgever het lef hebt om gewerkte tijd van je personeel om te zetten in pauzetijd. Werkgevers uit de sector zouden zich moeten schamen voor de wijze waarop ze omgaan met afspraken uit de cao waaraan ze zelf hebben meegeschreven en die ze zelf hebben ondertekend. Hier wordt de sector, die toch al zit te springen om mensen, niet aantrekkelijker van.”

De nieuwe afspraken over pauzes zijn gekomen in plaats van de regelingen uit de oude cao. Daarbij moesten chauffeurs wel beschikbaar zijn, maar als er geen werk was op dat moment, kreeg de chauffeur ook niet uitbetaald. ‘Het kon dus zijn dat je als chauffeur een dienst van 10 uur had, maar dat je maar 5 uur betaald werd. De ondernemersrisico’s werden op die manier afgewenteld op de chauffeurs. Met de nieuwe afspraken is dat gelukkig verleden tijd, maar dan moeten de afspraken wel goed nagekomen worden’, aldus Gorter.

Sociaal Fonds Mobiliteit

Vakblad Personenvervoer Magazine vind het opmerkelijk dat, nu ondernemers in principe sinds 1 maart de werktijdgegevens moeten doorspelen aan het Sociaal Fonds Mobiliteit, dit handmatig moet gebeuren, wat weer een extra belasting betekent voor de ondernemers. Een elektronische softwarelink daarvoor is niet voorhanden en lijkt er voorlopig ook niet te komen. Het Eindhovense softwarebedrijf Pitane Mobility klopte al vaker aan bij SFM om inzicht te krijgen in de digitale koppeling, helaas zonder succes. In een recente poging om de koppeling te realiseren was het antwoord: “Je belangstelling is genoteerd. Op dit moment nog niet veel nieuws te melden. Wordt vervolgd.”

Niks aanleveren

In een reactie op deze publicatie liet directeur Henk van Gelderen van het Sociaal Fonds Mobiliteit weten dat tot het moment dat  het portaal in gebruik is bedrijven niks hoeven aan te leveren aan SFM. Ze moeten per ingaande 1 maart wel werken op basis van de nieuwe regelgeving m.b.t. de verloning. Dus van handmatige invoer of iets dergelijks voor het aanleveren van informatie aan SFM is totaal geen sprake. SFM is thans bezig met een haalbaarheidsstudie om de mogelijkheden van automatische koppelingen tussen planningspakketten en portaal te onderzoeken. Om bedrijven zo min mogelijk administratief te belasten.

Lees ook: Sociaal Fonds Mobiliteit kijkt binnenkort digitaal mee

FNV Taxi in protest
FNV is niet te spreken over de houding van de KNV en sommige van haar leden.
Print Friendly, PDF & Email