GRP width=

Het Veldhovense college en taxibedrijf van Gerwen leefden in onmin met elkaar.

De gemeente Veldhoven heeft de uitvoering van het leerlingenvervoer onlangs aanbesteed. Op basis van deze aanbesteding heeft de gemeente een contract afgesloten met De Vier Gewesten BV uit Rijen. Dit contract geldt met ingang van het schooljaar 2022/2023 en tot en met schooljaar 2026/2027. Het feitelijke vervoer wordt uitgevoerd door Van Gerwen Groep BV, franchisenemer van De Vier Gewesten BV.

De gemeente Veldhoven wilde van het taxibedrijf van Gerwen af voor de uitvoering van het leerlingenvervoer. Dat resulteerde in een slepende juridische procedure met als uitkomst dat ze er van af waren. Dat Veldhoven nu noodgedwongen weer bij van Gerwen uitkomt, heeft te maken met een recente aanbesteding. Franchiseorganisatie Vier Gewesten uit Rijen, dat is een landelijke organisatie waarbij taxi- en touringcarbedrijven zijn aangesloten, was de enige die inschreef op de aanbesteding en won. Al bij de inschrijving liet Vier Gewesten weten het vervoer uit te besteden aan de Van Gerwen Groep bv.

Een pijnlijke zaak voor de burgemeester en wethouders van Veldhoven. Van Gerwen en de Brabantse gemeente zaten eerder in een hoogoplopend conflict over de manier waarop het bedrijf het vervoer van kwetsbare kinderen in die gemeente verzorgde. Volgens de gemeente regende het aan het begin van het schooljaar klachten waardoor het contract werd ontbonden omdat het taxibedrijf haar verplichtingen niet zou nakomen. Het taxibedrijf gaf als verweer aan dat het vooral de schuld was van de gemeente en spande een kort geding aan en werd door de voorzieningenrechter in het gelijk gesteld.

De aanbesteding die Vier Gewesten won loopt tenminste vier jaar, vanaf volgend schooljaar tot en met 2026-2027. Taxibedrijf van Gerwen ziet geen redenen om niet weer in Veldhoven aan de slag te gaan onder de paraplu van Vier Gewesten. Eerder viel het doek voor het Noord Brabantse Van Gerwen Taxi B.V. uit Zeeland (Landerd). Het ging failliet, naar eigen zeggen als gevolg van de perikelen met Veldhoven. Het resulteerde later in een doorstart.

“Leerlingenvervoer is er voor kinderen die kwetsbaar zijn. Dat moeten we goed regelen met elkaar. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit voor de komende jaren goed is afgesproken. De kinderen verdienen dat.”

(Tekst loopt door onder de foto)

leven in onmin

De wortels van de Van Gerwen Groep bekend van taxi- en leerlingenvervoer liggen in Zeeland. Al sinds de start van het vervoer voor deze kwetsbare groep in september 2018 leefden het taxibedrijf en het Veldhovense college in onmin met elkaar. Volgens het college zou de vervoerder zijn contractuele afspraken niet nakomen waardoor het college het contract ontbond. 

Van Gerwen spande een kort geding aan, dat het won omdat De rechter oordeelde dat de gemeente onvoldoende kon onderbouwen dat de vervoerder tekortschoot. Het taxibedrijf claimde 268.000 euro voor geleden schade, maar volgens de gemeente ontbreekt er bewijs van geleden schade.

Als een kind niet zelfstandig naar school kan gaan door ziekte of een handicap, of niet kan worden gehaald of gebracht, zorgt de gemeente Veldhoven onder bepaalde voorwaarden voor het vervoer. Het contract met de huidige aanbieder van dit leerlingenvervoer loopt aan het eind van dit schooljaar af. Daarom is het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. Woensdag 25 mei 2022 was de eerste werkdag van het nieuwe college. De wethouders werden tijdens een raadsvergadering benoemd. De portefeuilles zijn in grote lijnen verdeeld. De komende weken wordt de verdere verdeling van taken uitgewerkt.

Op de foto van links naar rechts: Jeroen Rooijakkers, Caroline van Brakel, burgemeester Marcel Delhez, Thomas van Broekhoven, Mariëlle Giesbertz en Huub Stroeks.
Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email