DVDP width=

Als Nederland alle klimaatafspraken tot 2030 nakomt, levert dit een enorme bonus aan stikstofwinst op waardoor de landbouw de uitstoot met een kwart tot de helft minder hoeft terug te brengen. Dat blijkt volgens NRC uit nog niet gepubliceerde berekeningen van het ministerie van Financiën. De transportsector kan hierin een handje helpen.

Het CO2-reductie potentieel in de transport en logistieksector telt stevig door als je kijkt naar beter benutten, samenwerken in de keten en het reduceren van leegrijden. Voeg daaraan toe: brandstof-efficiency door de inzet van de nieuwste generatie brandstofmotoren en plug-in-hybrides in combinatie met biobrandstoffen, lange zware voertuigen van 25,25 meter en de super-eco-combi’s van 32 meter en het potentieel is groot.

Temeer van belang omdat 1 procent brandstofreductie van de hele Nederlandse transportvloot het equivalent is van 1.400 elektrische voertuigen. Alle aandacht lijkt uit te gaan naar die elektrische vrachtwagens, maar de realiteit is dat we nu pas per eind mei 2022 op 270 eenheden uitkomen.

Het komt op de periode 2025-2030 aan om door te groeien naar 10.000+ elektrische vrachtwagens. En dat is tegen de stroom in door een combinatie van beschikbaarheid van passend materieel vanuit de truckfabrikanten en de mogelijkheid om überhaupt zoveel wagens te kunnen laden.

Ondertussen zal de transportsector toch een zichtbare bijdrage moeten gaan leveren om de CO2-uitstoot ook de komende 10 jaar al terug te brengen en bij te dragen aan de doelstellingen voor 2030 en dat kan ook.

Dit mes snijdt aan meerdere kanten, lagere uitstoot is goed voor het klimaat, reduceert ook de kosten en het helpt mee bij behalen van de klimaatdoelstelling. En dat komt door stikstofreductie ook de agrarische sector ten goede.

Daarvoor is wel nodig dat silobenaderingen doorbroken worden en overheid en bedrijfsleven elkaar met een open agenda opzoeken. Met oog voor het dilemma van gemeenschappelijk belang en individuele risico’s. Dat vraagt om een breder perspectief op natuur en klimaatproblemen en de bereidheid met een open mind toe te werken naar oplossingen waarmee ook echt de onderliggende doelen bereikt worden. De berekeningen van het ministerie van Financiën over de relatie tussen klimaatdoelstelling en stikstofreductie zijn daar een goede aanzet voor.

Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email