Print Friendly, PDF & Email

Er vallen opnieuw evenveel dodelijke slachtoffers op de Belgische wegen als voor de coronacrisis.

In de eerste helft van dit jaar kwamen 231 mensen om het leven in het verkeer, dat is 39 procent meer dan begin vorig jaar. In Vlaanderen steeg het aantal verkeersdoden van 99 naar 113. Dat is het hoogste aantal sinds 2016. In Wallonië was de stijging nog groter dan in Vlaanderen. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van verkeersinstituut Vias. 

Tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar is het aantal verkeersdoden ter plaatse gestegen met 39% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (231 doden ten opzichte van 166). We zitten daarmee op quasi hetzelfde niveau als 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie toen er 236 doden in het eerste semester te betreuren vielen.

Op nationaal niveau zien we de meest verontrustende tendens bij de voetgangers. Daar stijgt het aantal doden van 13 naar 35 doden. Die stijging kan niet uitsluitend verklaard worden door het verschrikkelijke ongeval in Strépy waarbij 6 voetgangers om het leven kwamen.

ongevallen met een e-step blijft stijgen

Op nationaal niveau stijgt het aantal letselongevallen voor alle types weggebruikers, behalve voor de vrachtwagenongevallen. Dat aantal blijft stabiel. Het aantal letselongevallen met een e-step is meer dan verdubbeld (van 339 naar 846). In Vlaanderen verdubbelt het aantal ongevallen met een e-step ook (van 181 naar 388). 

Het aantal ongevallen met fietsers stijgt ook met meer dan 20%. Er gebeurden 4581 letselongevallen, het hoogste aantal dat we de laatste 10 jaar noteerden. Vooral bij de elektrische fietsen in Vlaanderen was de stijging enorm. Er gebeurden 1433 letselongevallen ten opzichte van 977 vorig jaar. Dat is een stijging met 47%.

De resultaten van de verkeersveiligheidsbarometer laten een stijging zien van het aantal doden op onze wegen. We komen nu uit op ongeveer hetzelfde peil als voor de coronapandemie in 2019. Er is de laatste 5 jaar geen structurele daling meer waarneembaar van het aantal verkeersdoden in ons land. Deze barometer toont meer dan ooit aan dat de uitdaging ligt in het beter beschermen van alle kwetsbare weggebruikers.

Gerelateerde artikelen:
ongevallen met e- steps verdubbeld
AppStores