Gemeenten moeten opdraaien voor de kosten die ouders van kinderen in het speciaal onderwijs moeten maken.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vervoer van kinderen in het speciaal onderwijs, maar in de praktijk gaat dat vaak mis. Daardoor komen deze kinderen met een beperking, die niet zelfstandig naar school kunnen gaan, in de problemen. Soms komen ze zelfs helemaal niet op school.

Tijdens het commissiedebat werd uitvoerig gesproken over de huidige problemen bij de uitvoering van de gemeenten van het leerlingenvervoer. Voorafgaand aan het debat overhandigde Elijah Delsink, voorzitter van de brancheorganisatie Leerlingenbelang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) een petitie met 100.000 handtekeningen aan de minister.

Later in de avond kwam het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer waar een meerderheid zich uitsprak. Gemeenten moeten opdraaien voor de kosten die ouders van kinderen in het speciaal onderwijs moeten maken om hun kinderen op tijd op school te krijgen.

De VVD steunt dit voorstel en ook de PVV is het ermee eens, zegt PVV-Kamerlid Beertema. “De gemeenten hebben die kinderen ontzettend in de steek gelaten. Linksom of rechtsom moet dit opgelost worden.” Voor Barm Beertema (PVV) is het probleem dat iedereen de verantwoordelijkheid bij de ander afschuift en er uiteindelijk geen oplossing komt. Beertema prees de inzet van LBVSO voor het onder de aandacht brengen van de urgentie van het probleem.

Zijn D66-collega Van Meenen wil dat de verantwoordelijk minister Wiersma (Onderwijs) dit zo snel mogelijk met de gemeenten regelt. Voor Mariëlle Paul (VVD) moeten we meteen naar een oplossing kijken en daarna pas voor de langere termijn een oplossing zoeken. “We praten heel vaak over problemen, maar er gaan gelukkig ook veel dingen goed. Chauffeurs werken dagelijks met veel passie en dat mogen we ook best onder de aandacht brengen”.

(Tekst loopt door onder de foto)
Agendapakket

Lisa Westerveld (Groenlinks) erkent dat het een dilemma is wat we met elkaar moeten oplossen. “Niet alleen het recht op onderwijs maar ook het recht op zelfbeschikking wordt geschonden”. Wat haar betreft werden tijdens de ronde tafel, waar VNG niet bij aanwezig was, verschillende oplossingen aangedragen zoals de inzet van particuliere taxi’s, touringcarbedrijven en het versneld afleveren van chauffeurskaarten. Overal waar geen duidelijke verantwoordelijkheid is wijzen instanties naar elkaar en daar moeten we zo snel mogelijk van af.

Voor de SP vraagt Tweede Kamerlid Peter Kwint zich of het kabinet erkend dat de huidige vorm van aanbesteding heeft geleid tot een race naar de bodem. Wellicht is het goed om ook naar kleinere taxibedrijven te kijken die best kunnen helpen bij de uitvoering van het leerlingenvervoer maar door de vorm van de aanbesteding niet door de huidige procedure komen.

Dennis Wiersma Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Wiersma wil binnenkort met alle partijen om de tafel om tot een oplossing voor de lange termijn te komen. Als de Kamer hem daartoe oproept, is hij ook bereid te kijken of het beter is om de decentralisatie van het leerlingenvervoer terug te draaien en weer onder te brengen bij het Rijk. Maar voor de uitvoering van het leerlingenvervoer een publieke taak kan worden ziet hij voorlopig vooral noodoplossingen.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email