GRP width=

De Belgische nationale luchtvaartmaatschappij verwelkomde bijna 50% meer passagiers in vergelijking met dezelfde periode in 2021.

Brussels Airlines sluit het derde kwartaal van 2022 af met 51 miljoen euro, het hoogste kwartaalresultaat in haar 20-jarige geschiedenis. Bovendien zal de luchtvaartmaatschappij de staatslening vervroegd terugbetalen, tegen het einde van dit jaar. De Belgische nationale luchtvaartmaatschappij verwelkomde bijna 50% meer passagiers in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Voor de toekomst mikt Brussels Airlines op een sterke en winstgevende groei door de uitbreiding van de vloot, de aanwerving van nieuwe medewerkers in alle afdelingen en de verdere positieve samenwerking met de sociale partners.

Tijdens het derde kwartaal van 2022 verwelkomde Brussels Airlines 2,28 miljoen passagiers aan boord van haar vluchten. Dit is een stijging van bijna 50% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de inkomsten van de luchtvaartmaatschappij stegen in het derde kwartaal, tot 436 miljoen euro. Dit brengt het resultaat voor de eerste drie kwartalen op 888 miljoen euro, waarvan bijna de helft in het laatste kwartaal werd behaald.

Beide bovengenoemde resultaten zijn te verklaren door de combinatie van het toenemende zakelijke verkeer en het verdere herstel van de vraag naar vrijetijdsreizen, waarbij opnieuw een langdurige zomer wordt waargenomen. De bedrijfskosten stegen tot EUR 408 miljoen, voornamelijk ten gevolge van het hogere productievolume, de sterke positie van de dollar en een sterke stijging van de kosten voor brandstof, personeel, luchthavenkosten en andere belastingen. Daardoor kwam de aangepaste EBIT voor het derde kwartaal van 2022 uit op EUR 51 miljoen.

Brussels Airlines betaalt staatslening eind 2022 terug
In juli 2020 heeft de Belgische federale regering een stabiliseringspakket van 290 miljoen euro toegekend aan Brussels Airlines om de ongekende crisis als gevolg van de coronapandemie te boven te komen en een duurzame toekomst te creëren. Vandaag heeft de Belgische luchtvaartmaatschappij aangekondigd deze lening, met de steun van de Lufthansa Group, voor het einde van dit jaar terug te betalen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Brussels Airlines.

Brussels Airlines breidt haar vloot uit
Om haar positie als marktleider op Brussels Airport te versterken, zal de Belgische luchtvaartmaatschappij haar vloot in 2023 uitbreiden met 4 middellangeafstandsvliegtuigen. Terwijl de modaliteiten voor de vlootuitbreiding nog worden afgerond, is het duidelijk dat de maatschappij onder meer haar operaties naar de buurlanden zal uitbreiden en haar Europese point-to-point en feeder netwerk zal optimaliseren.

Samen met de twee middellangeafstands- en één langeafstandsvliegtuig die eerder dit jaar in dienst werden genomen, brengt deze extra groei de vloot van Brussels Airlines volgende zomer naar 36 middellangeafstands- en 9 langeafstandsvliegtuigen , tegenover respectievelijk 30 en 8 in 2020, zoals besloten werd in REBOOT Plus. Met deze vloot-, netwerk- en personeelsuitbreiding realiseert de Belgische luchtvaartmaatschappij haar beoogde groei vier jaar eerder dan gepland. Meer details over de vlootuitbreiding en netwerkversterking zullen in de komende weken bekend gemaakt worden.

Gedeeltelijk herstel zakenverkeer nog steeds verwacht
Tijdens het vierde kwartaal verwacht Brussels Airlines een verder herstel van het zakenverkeer. Terwijl sommige sectoren zoals de publieke sector en de maritieme sector hun reizen volledig hebben hervat, reizen andere sectoren nog steeds aan een lager tempo. Brussels Airlines verwacht dit jaar 80% van het zakenverkeer van 2019 te bereiken.

Streven naar winst in 2023
Door de moeilijke eerste helft van het jaar en de opgestapelde verliezen, nog steeds zwaar beïnvloed door de pandemie en de enorme stijging van de brandstofkosten, zal Brussels Airlines voor het volledige jaar geen break-even bereiken. Voor 2023 mikt de luchtvaartmaatschappij nog steeds op een positief resultaat.

Brussels Airlines en haar sociale partners blijven werken aan de toekomst
Naast de beoogde groei voor 2023 groeide de luchtvaartmaatschappij het afgelopen kwartaal al met één langeafstands- en twee middellangafstandstoestellen. De recruteringscampagne die daarop volgde, bevestigde de aantrekkelijkheid als werkgever met meer dan 12.000 sollicitaties (waarvan meer dan 1.800 pilootkandidaten) die hebben geleid tot bijna 300 nieuwe aanwervingen. Brussels Airlines telt nu 3.217 werknemers, aldus de Belgische luchtvaartmaatschappij.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email