Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Deze derdekwartaalcijfers zijn te danken aan onze klanten en aan de collega’s, die onder zware omstandigheden hun werk doen.

KLM heeft in de periode juli tot en met september 2022 een operationele winst van €443 miljoen gemaakt bij een omzet van €3,236 miljard. Deze resultaten zijn tot stand gekomen onder moeilijke operationele omstandigheden. Zowel klanten als collega’s hebben hier hinder van ondervonden.

De zomer liet een sterke vraag naar vliegtickets zien. De inkomsten lagen hierdoor op het niveau van 2019, terwijl ze minder vluchten konden uitvoeren. Dit kwam door de problemen op Schiphol als gevolg van een tekort aan securitymedewerkers, door ingrepen die KLM zelf in het netwerk moest doen vanwege arbeidstekorten en door problemen in de supply chain van onderdelen, waardoor vliegtuigen langer in de hangar staan. Hierdoor was de capaciteit ca. 80% vergeleken met dezelfde periode in 2019.

“De behoefte aan reizen is onverminderd groot en KLM maakt dit mogelijk. Deze derdekwartaalcijfers zijn te danken aan onze klanten en aan de collega’s, die onder zware omstandigheden hun werk doen. We hebben een aantal maatregelen genomen om onze klanten meer zekerheid te geven en de werkdruk te verminderen. De effecten daarvan zijn de komende tijd zichtbaar. Deze maatregelen kosten KLM tegelijkertijd veel geld en beperken het aantal vluchten dat we kunnen uitvoeren. We hopen hier snel verbetering in te zien en werken daar hard aan”.

(Tekst loopt door onder de foto)

KLM zag zich genoodzaakt ingrijpende maatregelen te treffen om de operatie beheersbaar te houden. Zo is de verkoop van tickets met vertrek vanaf Schiphol beperkt en zijn er vluchten geannuleerd. Deze ingrepen worden de komende tijd gehandhaafd om de voorspelbaarheid van het netwerk te verbeteren. Uitgangspunt was en blijft: zorgen dat elke klant die heeft geboekt, kan vliegen.

In totaal vervoerden KLM en Transavia 9,5 miljoen passagiers. Vracht deed het goed ondanks dat er minder bellycapaciteit beschikbaar was. De onderhoudsdivisie (E&M) zag klanten terugkomen. Dat alles heeft in het derde kwartaal van 2022 geleid tot een operationele winst van €443 miljoen, vergeleken met een plus van €169 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van 2021. De omzet bedroeg €3,236 miljard vergeleken met €1,890 miljard in 2021.

Aan de kostenkant had KLM te maken met flinke stijgingen in het afgelopen kwartaal. Dit kwam onder andere door de hoge olieprijs, de inflatie, de tekorten in de supply chain en door de kosten die te maken hebben met het omboeken en compenseren van passagiers als gevolg van de wijzigingen in het netwerk. Alleen al de directe kosten sinds de start van de problemen met de Schipholsecurity in april tot en met september bedragen bijna €70 miljoen. Daar komt de inkomstenderving nog eens bovenop, aldus de Nederlandse luchtvaartmaatschappij.

“Voor het vijfde kwartaal op rij noteert KLM een operationele winst. We zien dat klanten nog steeds willen reizen en ook de vrachtstromen blijven in stand dankzij onze netwerkstrategie. Dit ondanks de inflatie, hoge olieprijs en de koers van de dollar waar we mee te maken hebben. Deze ontwikkelingen betekenen wel dat we moeten blijven focussen op kostenbeheersing”.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket