BLUE

De belangrijkste oorzaak van de historisch hoge NEA-index is de stijging van de energieprijzen.

Met een dagje uitstel vanwege de cao-onderhandelingen met CNV Vakmensen, is de NEA-index bekend geworden. Panteia heeft berekend dat de NEA-index voor het zorg- en taxivervoer in 2023 uitkomt op 13,7%.

De twee belangrijkste ontwikkelingen die meewegen zijn de stijging van de cao-lonen met 8% per 1 januari 2023 waardoor de kostenontwikkeling in totaal op 6,8 % voor 2023 uitkomt, en de enorme stijging van de brandstofkosten in 2022 waardoor er een correctie van 6,9% wordt doorgevoerd voor het volgende jaar.

Volgens het digitaal vakblad Personenvervoer Magazine zijn de kostenontwikkelingen gebaseerd op vaststaande feiten, zoals de met CNV Vakmensen afgesloten cao Zorgvervoer en Taxi, en prognoses van het Centraal Planbureau. Bij de berekening van de kostenontwikkeling is geen rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van toename van de congestie. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn eveneens niet bij de ramingen betrokken.

De geraamde ontwikkelingen van de kosten in 2023 zijn opgesteld aan de hand van de prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) in haar Macro Economische Verkenning (MEV) 2023 - door derden verstrekte informatie - het nationaal consumentenprijsindexcijfer (CPI) en de World Economic Outlook (WEO) van oktober 2022.

De belangrijkste oorzaak van de historisch hoge NEA-index is de stijging van de energieprijzen. Vanzelfsprekend vertaalt zich dit één op één door in de brandstofkosten. Daarnaast zijn nagenoeg alle kostensoorten enorm gestegen, omdat energie een groot onderdeel uitmaakt van de productiekosten. Hierdoor is de inflatie naar ongekende hoogte gestegen, wat tot gevolg heeft gehad dat de lonen substantieel zijn gestegen om de kosten voor het levensonderhoud te kunnen betalen.

Lees ook  Meer aandacht voor hoe taxivoorschriften de mobiliteit kunnen beperken

In opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit heeft Panteia een overzicht gemaakt van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. De kostenontwikkelingen per taxibedrijf kunnen dus anders uitpakken. Het complete rapport is online te bekijken.

Op basis van deze kostenontwikkelingen is de gemiddelde kostenstijging in het taxivervoer voor 2023 +13,7% - bron Panteia
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email