Pitane Image

Onbegrijpelijk dat een vakbond pikt dat werknemers gestraft worden als ze door ziekte niet kunnen werken.

De staking in leerlingen- en zorgvervoer gaat door, ondanks dat vakbond CNV het eindbod van de werkgevers accepteert. Dat laat FNV weten op het nieuws van het akkoord afgelopen dinsdag. In de sector werken 22.000 mensen, voornamelijk met een parttime contract van gemiddeld 20 uur per week. Wat FNV betreft loopt de huidige cao af op 31 december 2022.

Volgens Meindert Gorter, bestuurder FNV gaat de andere vakbond akkoord met iets wat nog helemaal niet goed is uitonderhandeld en weten ze niet waar ze voor gaan tekenen. Bovendien blijven FNV leden strijden voor volledige loondoorbetaling bij ziekte. Gorter vindt het onbegrijpelijk dat een vakbond pikt dat werknemers gestraft worden als ze door ziekte niet kunnen werken.

De werkgevers lieten 11 november een ultimatum verlopen met eisen van medewerkers over een nieuwe cao Zorgvervoer en taxi. Als reactie daarop begonnen 18 november in een aantal regio’s estafettestakingen. Op dezelfde dag werden de vakbonden uitgenodigd verder te praten, maar die gesprekken eindigden teleurstellend. Daarop besloten de FNV-leden verder te staken.

In een verklaring zegt KNV-voorzitter Bertho Eckhardt: “We hopen dat FNV alsnog meedoet en afziet van de stakingen. Het zou ons verbazen wanneer deze stakingen toch doorgezet worden nu er een geldige cao ligt. Natuurlijk mogen FNV-leden staken, dat is hun recht. Maar voor mensen die afhankelijk zijn van zorgvervoer, bijvoorbeeld leerlingen in het speciaal basisonderwijs en mensen met een beperking, is deze staking echt kwalijk.”

(Tekst loopt door onder de foto)
Wat FNV betreft loopt de huidige cao af op 31 december 2022.

NEA-index 13,7% in 2023

Lees ook  KNV verwelkomt Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst als gastspreker

Panteia heeft berekend dat de NEA-index voor het zorg- en taxivervoer in 2023 uitkomt op 13,7%. De twee belangrijkste ontwikkelingen die meewegen zijn de stijging van de cao-lonen met 8% per 1 januari 2023 waardoor de kostenontwikkeling in totaal op 6,8% voor 2023 uitkomt, en de enorme stijging van de brandstofkosten in 2022 waardoor er een correctie van 6,9% wordt doorgevoerd voor het volgende jaar.

De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten, zoals de cao Zorgvervoer en Taxi, en prognoses van het Centraal Planbureau. Bij de berekening van de kostenontwikkeling is geen rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van toename van de congestie. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn eveneens niet bij de ramingen betrokken.

De belangrijkste oorzaak van de historisch hoge NEA-index is de stijging van de energieprijzen. Vanzelfsprekend vertaalt zich dit één op één door in de brandstofkosten. Daarnaast zijn nagenoeg alle kostensoorten enorm gestegen, omdat energie een groot onderdeel uitmaakt van de productiekosten. Hierdoor is de inflatie naar ongekende hoogte gestegen, wat tot gevolg heeft gehad dat de lonen substantieel zijn gestegen om de kosten voor het levensonderhoud te kunnen betalen.

Gerelateerde artikelen:
Taxikrant
Print Friendly, PDF & Email