Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

In lijn met de wens van de Regioraad om vooral lagere inkomensgroepen tegemoet te komen, is er gekozen voor het verstrekken van gratis kaartjes voor anderhalf uur vrij reizen.

Vervoerregio Amsterdam wil in 2023 gratis vervoerbewijzen verstrekken aan mensen die dit hard nodig hebben. Zo wil de Vervoerregio hen enigszins compenseren voor de gestegen tarieven in het openbaar vervoer. Wie in het gebied van de Vervoerregio wil reizen kan kaartjes aanvragen voor anderhalf uur vrij reizen. De kaartjes zijn vanaf april beschikbaar.

In lijn met de wens van de Regioraad om vooral lagere inkomensgroepen tegemoet te komen, is er gekozen voor het verstrekken van gratis kaartjes voor anderhalf uur vrij reizen. De kaartjes kunnen in alle bussen, trams en metro’s van de vervoerders in de Vervoerregio (EBS, Connexxion, GVB) worden gebruikt. Vanaf april kunnen de kaartjes via een website worden aangevraagd door iedereen die tot 130 procent van het minimuminkomen verdient. Per huisadres kunnen tot maximaal acht kaartjes worden aangevraagd. Genoeg om met een gemiddeld gezin alle bestemmingen binnen de Vervoerregio te bereiken en weer terug te reizen.

“Met deze actie van de Vervoerregio kunnen wij doen wat in ons vermogen ligt om het financiële leed voor de doelgroep die het hardst getroffen wordt komend jaar een beetje te verlichten. Ik ben vervoerders zeer erkentelijk dat ze zo intensief met ons hebben meegedacht en straks meewerken om naar schatting meer dan 95.000 huishoudens in de Vervoerregio te kunnen ondersteunen. Natuurlijk zou het mooi zijn als alle reizigers gecompenseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door het afschaffen van de btw op vervoerbewijzen. Wij vragen het kabinet hier werk van te maken.“

(Tekst loopt door onder de foto)

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio wil diegenen die het al financieel moeilijk hebben tegemoet komen en heeft daarom vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor tijdelijke acties.
De ov-tarieven stijgen in 2023 7,24 procent. De prijsstijging is onontkoombaar door loon-, energie- en inflatieontwikkeling

Vanaf april beschikbaar

Het dagelijks bestuur heeft de Regioraad gevraagd om in de vergadering van 20 december in te stemmen met het plan. Intussen wordt het plan verder uitgewerkt. Vanwege de noodzakelijke voorbereidingstijd kunnen de ‘1,5 uur vrij reizen’-kaartjes naar verwachting vanaf april worden verstrekt, aldus Vervoerregio Amsterdam.

Gerelateerde artikelen:
Buskrant