Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

In Limburg wordt in een eerste fase een kwart van alle buslijnen hertekend en er komt een nieuwe ‘Kothopper’ voor studenten.

De Vlaamse regering heeft de ambitie om het openbaar vervoer in Vlaanderen te hervormen. Het doel van de hervorming is om het openbaar vervoer te verbeteren, efficiënter te maken en beter af te stemmen op de behoeften van de reizigers. We praten er al lang over maar op 1 juli 2023 gaat het dan toch gebeuren. De start van de langverwachte hervorming van het openbaar vervoer in Vlaanderen. De invoering van de basisbereikbaarheid is de grootste hervorming ooit van het Vlaamse bus- en tramvervoer.

De hervorming van het openbaar vervoer in Vlaanderen is een belangrijk initiatief dat tot doel heeft het openbaar vervoer te verbeteren, efficiënter te maken en beter af te stemmen op de behoeften van de reizigers. Ondanks aanbestedingen van totaal andere deadlines uitgingen werd de ‘big bang’ theorie door praktische moeilijkheden en procedures bij de Raad van State tot twee keer toe worden uitgesteld.

fases

Vlaanderen koestert al jaren plannen om het concept basisbereikbaarheid in te voeren. De Minister van Mobiliteit Lydia Peeters stapte af van die ‘big bang’ theorie en vroeg De Lijn en de vervoerregio’s om in verschillende fases te werken. Op 1 juli is het zo ver en worden de plannen basisbereikbaarheid, een grote hervorming van het openbaar vervoer in Vlaanderen die al dateert vanuit 2015, progressief uitgerold. Vanaf 1 juli kunnen reizigers terecht bij de nieuwe Mobiliteitscentrale.

(Tekst loopt door onder de foto)
Lydia Peeters stapte af van de ‘big bang’ theorie en vroeg De Lijn en de vervoerregio’s om in verschillende fases te werken.

Via een gefaseerd implementatieplan zullen we binnen enkele jaren stedelijke gebieden optimaal emissievrij bedienen. Tegen 2035 wordt het openbaar vervoer volledig emissievrij. Zo besparen we meer dan 37 miljoen liter diesel per jaar en stoten we jaarlijks 95.000 ton minder CO₂ uit.

Het openbaar vervoer nemen in plaats van de auto is sowieso een milieuvriendelijke keuze. En binnenkort nog meer! Want tegen 2035 wordt de volledige vloot van De Lijn volledig emissievrij. Al die toekomstige elektrische bussen hebben heel wat extra troeven voor reizigers. Een elektrische bus ziet er op het eerste gezicht niet zoveel anders. Maar zodra hij begint te rijden, merk je meteen het verschil. Bij een klassieke bus schakelen de chauffeurs manueel en je voelt de snokken bij het schakelen naar een andere versnelling. De automatische versnelling van de e-bus maakt de rit alvast aangenamer.

Lees ook  Shuttel: fietsen naar werk wint terrein op openbaar vervoer

mobiliteitshubs

Onderdeel van de hervorming is de introductie van deelfietsen en deelauto’s. Deze vervoersmodi moeten het openbaar vervoer aanvullen en zorgen voor een betere mobiliteit in stedelijke gebieden. Het is de bedoeling dat er meer deelfietsen en deelauto’s beschikbaar komen en dat deze beter op elkaar worden afgestemd.

Het idee achter de mobiliteitshubs is om een multimodaal vervoerssysteem te creëren waarbij verschillende vervoersmodi op een efficiënte manier worden gecombineerd. Dit moet zorgen voor een betere mobiliteit en een vermindering van de congestie op de wegen.

Door verschillende vervoersmodi op een efficiënte manier te combineren wordt het voor reizigers makkelijker om hun bestemming te bereiken en wordt de mobiliteit in Vlaanderen naar een hoger niveau getild.

Het succes van de hervorming van het openbaar vervoer in Vlaanderen zal afhangen van verschillende factoren, zoals de bereidheid van verschillende stakeholders om samen te werken, de beschikbaarheid van financiering, de implementatie van technologische innovaties en de acceptatie door de bevolking. 

(Tekst loopt door onder de foto)
Lydia Peeters
Foto: Lydia Peeters - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Het is dus moeilijk om te zeggen of de Minister van Mobiliteit Lydia Peeters zal slagen in haar opzet, maar het is wel duidelijk dat de hervorming van het openbaar vervoer in Vlaanderen een belangrijk en zeer uitdagend initiatief is. De Lijn is een belangrijke openbaarvervoersmaatschappij in Vlaanderen en speelt een belangrijke rol. Als zodanig kan De Lijn een belangrijke partner zijn bij het aanpakken van politieke doelstellingen met betrekking tot basisbereikbaarheid in Vlaanderen.

taxi’s

Taxi’s kunnen een rol spelen bij het verbeteren van de basisbereikbaarheid in Vlaanderen, vooral in gebieden waar het openbaar vervoer minder frequent is of minder beschikbaar is. Ze kunnen als aanvulling op het openbaar vervoer dienen en kunnen het voor reizigers makkelijker maken om hun bestemming te bereiken.

Lees ook  Beleid: Mpact strijdt voor opname mobiliteitsrecht in grondwet

Toch moeten we erop wijzen dat het gebruik van taxi’s als onderdeel van de basisbereikbaarheid afhangt van verschillende factoren, waaronder de beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en veiligheid van taxi’s. Bovendien moeten we ook nadenken over de duurzaamheid van taxi’s en hun impact op het milieu. 

Hoewel taxi’s een nuttige aanvulling kunnen zijn op het openbaar vervoer, moeten er ook stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat taxi’s op een duurzame manier worden gebruikt en dat de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum wordt beperkt.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket