Print Friendly, PDF & Email
EAC width=

Het voornemen voor het reduceren van het aantal nachtvluchten van 32.000 naar 29.000 werd herbevestigd.

Het kabinet wil de geluidshinder rondom Schiphol aanpakken en daarmee tot een nieuwe balans komen tussen de omgeving en de luchthaven. Om dat te bereiken heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers vorig jaar aangekondigd het maximum aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol terug te willen brengen naar 440.000 per jaar. Ook is tegelijkertijd het voornemen voor het reduceren van het aantal nachtvluchten van 32.000 naar 29.000 herbevestigd.

Het besluit van vorig jaar was een afwegingen tussen verschillende belangen. Voor het geluid gerelateerde deel van die afweging, doorlopen we de Balanced Approach. Binnen die Europese procedure moeten we kijken of het terugdringen van de geluidshinder ook kan worden bereikt met andere maatregelen. Daarom liggen er in deze consultatie verschillende opties voor. Het kabinet geeft alle betrokkenen de gelegenheid om op de voorgestelde maatregelen te reageren. Dit kan tijdens de consultatie, die loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2023.

consultatie

Het aanpakken van geluidshinder door het verminderen van vliegbewegingen, heeft veel effecten. Voor de luchtvaarmaatschappijen, voor Schiphol, voor bedrijven, omwonenden en reizigers. Het is belangrijk dat al deze belangen worden meegewogen en dat het besluit over de maatregelen zorgvuldig wordt genomen. Daarvoor wordt ook de Europese Balanced Approach procedure doorlopen.

Een vereiste van de Europese Balanced Approach, die vastligt in Europese regelgeving, is dat voordat wordt overgegaan tot een reductie van het aantal vliegbewegingen, er eerst wordt gekeken of minder geluidshinder ook met andere maatregelen kan worden behaald. Daarom liggen er nu drie verschillende combinaties van maatregelen voor.

(Tekst loopt door onder de foto)
Het aanpakken van geluidshinder door het verminderen van vliegbewegingen, heeft veel effecten.

Alle direct betrokkenen mogen daarom in deze consultatieronde hun mening geven: omwonenden, belangenorganisaties, luchtvaartmaatschappijen en Schiphol. Wilt u meedoen? Dat kan via www.internetconsultatie.nl. Deze consultatie heeft betrekking op mogelijke maatregelen om de geluidsoverlast rondom Schiphol terug te dringen om het voorgestelde geluidsdoel te behalen. De voorgestelde maatregelen moeten ertoe leiden dat de geluidsoverlast in november 2024 fors minder is dan wanneer er geen maatregelen worden genomen.

De plannen om geluidshinder terug te brengen zijn uitgewerkt door een samenwerking van verschillende adviesbureaus. Die hebben gekeken of de maatregelen de geluidsoverlast voldoende terugdringen en wat mogelijke consequenties zijn, bijvoorbeeld financieel. Het gaat steeds om een combinatie van maatregelen, zoals een reductie in het totale aantal vluchten, de ‘nachtperiode’ verlengen (waarin strengere regels voor geluid gelden) of op een andere manier gebruik maken van de verschillende banen.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket