Print Friendly, PDF & Email
Button

Het is ook noodzakelijk om te kijken naar de bestaande systemen en processen in je bedrijf.

Ook de taxibranche en bedrijven in het personenvervoer moeten zich aanpassen aan deze maatschappelijke veranderingen door een inclusieve en respectvolle omgang met alle klanten, ongeacht hun genderidentiteit.

We moeten alle aandacht schenken aan ons taalgebruik om een inclusieve cultuur in de taxisector te bevorderen. Dit begint bij het opleiden van alle medewerkers over de betekenis en het belang van genderdiversiteit en inclusie. Misschien is het nuttig om trainingssessies te organiseren waarin werknemers leren over de verschillende genderidentiteiten en hoe ze genderneutrale voornaamwoorden kunnen gebruiken. Een goede start zou bijvoorbeeld een workshop kunnen zijn waarin de betekenis en het correct gebruik van de voornaamwoorden ‘die/hen/hun’ wordt uitgelegd.

hoe ga je te werk?

Het is noodzakelijk om in alle communicatie, zowel intern als extern, genderneutraal taalgebruik te hanteren. Probeer het gebruik van geslachtsspecifieke termen zoals ‘meneer’, ‘mevrouw’, ‘jongen’ of ‘meisje’ te vermijden. Je kunt klanten bij hun naam aanspreken of neutrale termen zoals ‘passagier’ gebruiken. In e-mails en brieven kan je bijvoorbeeld beginnen met ‘Beste reiziger’ of ‘Geachte klant’ in plaats van een geslachtsspecifieke aanhef.

Wanneer klanten hun voorkeursvoornaamwoorden bekendmaken, zorg er dan voor dat je deze gebruikt. Het correct gebruiken van iemands voornaamwoorden is een belangrijke manier om respect en erkenning te tonen voor hun genderidentiteit.

(Tekst loopt door onder de foto)

Het omarmen van deze stappen kan de taxisector en het personenvervoer helpen om zich aan te passen aan de evoluerende maatschappelijke normen rond genderidentiteit. Door een inclusieve en respectvolle omgeving te bevorderen, kunnen we ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht hun genderidentiteit, zich veilig en welkom voelt in onze voertuigen.

Het is ook belangrijk om te kijken naar de bestaande systemen en processen in je bedrijf. Zijn er gebieden die meer inclusief kunnen worden gemaakt? Als er bijvoorbeeld in boekingssystemen een verplicht veld is om het geslacht aan te geven, overweeg dan om dit veld optioneel te maken, of voeg een ‘anders’ optie of een open veld toe.

Lees ook  CDT: Censys faciliteert verplichte datadeling voor taxibedrijven zonder automatisering

Tot slot, een veilige en respectvolle omgeving voor alle klanten en medewerkers is essentieel. Het is belangrijk om een zero-tolerance beleid te hebben voor alle vormen van discriminatie, inclusief discriminatie op basis van genderidentiteit.

Gerelateerde artikelen:
Pitane Image