BLUE

Het meest verontrustende aspect van dit besluit is dat Amsterdam haar eigen normen niet naleeft.

De plannen van de gemeente Amsterdam om 37 nieuwe vuilniswagens aan te schaffen die op diesel rijden, hebben geleid tot een verhitte discussie. Dit besluit staat haaks op de voorgestelde maatregelen waarbij vanaf 2025 dieselvoertuigen, waaronder taxi’s, bestelauto’s en vrachtwagens, niet meer welkom zijn binnen de ring van de stad. De gemeente Amsterdam lijkt hiermee haar eigen milieudoelstellingen te ondermijnen en roept terecht kritiek op.

Wethouder Zita Pels verdedigt de keuze voor dieselvoertuigen door te wijzen op een gebrek aan laadinfrastructuur en de dringende noodzaak tot vervanging van een deel van de vuilniswagens. Dit argument is echter zwak en onvoldoende om het gebruik van vervuilende dieselvoertuigen te rechtvaardigen, vooral gezien de ambitieuze doelstelling van Amsterdam om in 2030 volledig schone lucht te realiseren binnen de gemeentegrenzen.

Het gebruik van dieselvoertuigen voor vuilnisinzameling is een flagrante tegenstelling tot de twee elektrische vuilniswagens die op 14 maart in gebruik zijn genomen. Deze voertuigen, die worden ingezet om ondergrondse restafvalcontainers te legen in de stadsdelen Noord en Zuidoost, zijn een kleine stap in de goede richting. Echter, in vergelijking met de 37 geplande dieselvoertuigen vormen ze slechts een druppel op een gloeiende plaat.

Amsterdam heeft de potentie om een groene en vooruitstrevende stad te zijn, maar de keuze voor dieselvuilniswagens toont een gebrek aan visie en een verontrustende kortetermijnmentaliteit.

Het meest verontrustende aspect van dit besluit is dat Amsterdam haar eigen normen niet naleeft. De gemeente stelt terecht dat alle weggebruikers binnen de ring van Amsterdam vanaf 2025 geen schadelijke uitstoot meer mogen veroorzaken. Het aanschaffen van dieselvoertuigen voor de vuilnisinzameling spreekt dit voornemen echter tegen. Een gemiddelde vuilniswagen verbruikt dagelijks ongeveer 65 liter diesel, wat neerkomt op een schokkende 11.000 liter per jaar. Dit draagt aanzienlijk bij aan de vervuiling en schade aan het milieu die de stad juist wil verminderen.

Lees ook  Steden vragen minister om actie tegen de toename van opgevoerde fatbikes
(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Tom Feenstra - Zita Pels is wethouder sinds 2022 voor GroenLinks Amsterdam.

Het bedrijfsleven in Amsterdam is terecht verontwaardigd over deze dubbele standaard. Bedrijven zijn vanaf 2025 niet langer welkom in de stad met nieuwe dieselvrachtwagens, terwijl de gemeente zelf de uitzonderingen aangrijpt die er zijn voor transport binnen de uitstootvrije zone. 

"In 2027 is ons wagenpark volledig klimaatneutraal"

Het is hypocriet en oneerlijk dat de gemeente de regels kent en ervoor kiest om juist deze uitzonderingen toe te passen. De aanschaf van dieselvoertuigen voor de vuilnisinzameling wordt door de bedrijfskoepel MKB Amsterdam als “ontluisterend” en “niet eerlijk” bestempeld.

Guido Frankfurther, vicevoorzitter van MKB Amsterdam dringt aan op ruimere overgangsregelingen voor bedrijven die na 2025 met een relatief schone, maar nog niet volledig uitstootvrije vrachtwagen of bestelauto het centrum van Amsterdam willen betreden. Het is onrealistisch en financieel onhaalbaar voor bedrijven om hun voertuigen binnen vijf jaar af te schrijven en te vervangen door volledig elektrische modellen.

De keuze van de gemeente Amsterdam om vuilniswagens op diesel aan te schaffen geeft een verkeerd signaal af aan zowel het bedrijfsleven als de inwoners van de stad. Het is een gemiste kans om een leidende rol te spelen in de transitie naar duurzaam transport en een schone leefomgeving. De gemeente zou juist het goede voorbeeld moeten geven en investeren in een uitgebreide laadinfrastructuur om de overgang naar elektrische voertuigen te faciliteren.

geloofwaardigheid

Bovendien kan de gemeente niet langer aanspraak maken op geloofwaardigheid en autoriteit in haar streven naar uitstootvrij verkeer binnen de gemeentegrenzen tegen 2030. Het is duidelijk dat er een gebrek is aan consistentie en daadkracht in het beleid. Het is onacceptabel dat de gemeente haar eigen normen niet naleeft en tegelijkertijd bedrijven beperkt in hun mogelijkheden om te voldoen aan de gestelde milieueisen.

Lees ook  Amsterdamse wethouders omarmen coöperatieve taxiwereld

"Transportondernemers staan al jaren voor de uitdaging van het elektrificeren van hun wagenpark. Hoewel steeds meer routes geschikt zijn voor volledig elektrisch rijden, blijven er tal van bestemmingen en transporten waar elektrisch rijden simpelweg niet haalbaar is. In het licht van dit besluit van de gemeente Amsterdam kunnen we zeker begrip opbrengen voor enkele excuses die worden aangedragen. Echter, het grootste punt van kritiek in deze discussie is de inconsequentie en inconsistentie van het gevoerde beleid."

Transportondernemers leveren aanzienlijke inspanningen om hun vloot te verduurzamen. Ze hebben geïnvesteerd in schonere dieselmotoren, hybride voertuigen en onderzoeken actief alternatieve brandstoffen en technologieën. Het is voor hen teleurstellend om te zien dat de gemeente Amsterdam niet dezelfde consistentie toont in haar eigen besluitvorming. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan duidelijke en stabiele richtlijnen om hun investeringen in duurzame transportoplossingen te rechtvaardigen. Het is onredelijk en demotiverend wanneer bedrijven worden geconfronteerd met strenge restricties en verboden, terwijl de overheid zelf uitzonderingen maakt voor haar eigen wagenpark.

Het is daarom van cruciaal belang dat de gemeente haar beleid herziet, strengere maatregelen neemt en bedrijven ondersteunt bij de overgang naar schone en duurzame transportoplossingen. Alleen op die manier kan Amsterdam haar ambitie waarmaken om in 2030 een stad zonder schadelijke uitstoot te zijn en een positieve impact hebben op het milieu en de levenskwaliteit van haar inwoners.

Gerelateerde artikelen:
Zorg
Print Friendly, PDF & Email