Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De taxibranche staat aan de vooravond van aanzienlijke veranderingen op het gebied van dataopslag en toezicht.

Bij het gebruik van taxi boordcomputers spelen dataopslag en databeveiliging een cruciale rol. De Europese Unie (EU) heeft regels opgesteld over het opslaan van data die moeten verzekeren dat gegevens in elke EU-lidstaat met dezelfde mate van veiligheid kunnen worden opgeslagen.

Een goed functionerende Europese digitale interne markt kan alleen maar wanneer overheden geen verplichtingen meer opleggen aan burgers en bedrijven over waar zij hun data opslaan, zolang het binnen de EU is. Dit is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die al een vrije verkeer van persoonlijke data binnen de EU garandeert. De nieuwste verordening behandelt de opslag van niet-persoonlijke data.

Het kader is onderverdeeld in twee essentiële componenten, de technische en de juridische obstakels. De technische obstakels zijn gericht op het vergroten van de mogelijkheden om van cloudprovider te wisselen. Hiermee wordt een scenario vermeden waarin het onmogelijk is om van leverancier te wisselen. De sector heeft al een gedragscode opgesteld over Switching and Porting of Data (SWIPO) om dit te waarborgen.

Daarnaast zijn er ook de juridische Obstakels omdat lidstaten geen specifieke eisen mogen stellen aan de locatie van dataopslag, tenzij er veiligheidsredenen zijn. Als gegevens in een andere lidstaat worden opgeslagen, garandeert een nieuw samenwerkingsmechanisme toegang voor bevoegde autoriteiten. In Nederland worden eventuele datalocatievereisten vermeld op een speciale website. Momenteel zijn er geen ongerechtvaardigde datalocatievereisten in Nederland.

samenwerking

De komende maanden zullen ICT dienstverleners en het projectteam van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) intensief samenwerken aan een toekomstig alternatief voor de huidige Boordcomputer Taxi (BCT). Hierbij is het doel dat taxiondernemers de vrijheid krijgen om zelf te kiezen hoe zij hun toezichtgegevens registreren en aanleveren bij de ILT. Voor de implementatie hiervan is het aan fabrikanten en ICT-dienstverleners om de benodigde apparatuur en software te ontwikkelen. Dankzij de EU-regels en de samenwerking tussen de ICT-sector en ILT, kunnen taxiondernemers in de nabije toekomst profiteren van meer flexibele en efficiënte systemen.

Lees ook  Ilse Zeemeijer: geluidsoverlast overvliegende vliegtuigen en piepende trams onderschat
(Tekst loopt door onder de foto)
Afbeelding: Pitane Blue - design gegevensuitwisseling CDT

Het nieuw ondernemersportaal dat binnenkort wordt gelanceerd is een kernonderdeel van de nieuwe boordcomputers (CDT), bedoeld om de dataopslag van de taxibranche te stroomlijnen. Dit portaal wordt het centrale knooppunt waar verschillende leveranciers hun data veilig kunnen opslaan, in lijn met de nieuwe EU-regels. Door deze gecentraliseerde opslagfaciliteit kunnen taxiondernemers met vertrouwen opereren, wetende dat hun data binnen de grenzen van de EU veilig en gemakkelijk toegankelijk is.

softwareleveranciers

Met de verordening als uitgangsbasis ligt er een aanzienlijke verantwoordelijkheid bij ICT-dienstverleners. Zij moeten nu innovatieve oplossingen bieden die voldoen aan de nieuwe EU-standaarden, terwijl ze ook voldoen aan de specifieke behoeften van de taxibranche. Door de dreiging van ‘vendor lock-in’ tegen te gaan, zijn er nu meer kansen voor ICT-dienstverleners om concurrerende en klantvriendelijke producten op de markt te brengen. Het Eindhovense ondernemersportaal werkt met een ‘open standaard’ en is voor iedere leverancier van software in de taxibranche te gebruiken. Hierdoor kan er een gezondere concurrentie ontstaan die leidt tot betere en efficiëntere producten voor de taxiondernemers.

Terwijl de samenwerking tussen de ICT-sector en ILT veelbelovend is, brengt het ook uitdagingen met zich mee. Het evenwicht tussen innovatie en regelgeving kan soms lastig zijn. Maar met de juiste samenwerking en communicatie kunnen deze uitdagingen worden omgezet in kansen. Het is ook essentieel dat taxiondernemers betrokken blijven bij dit proces, rechtstreeks of via de branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). 

Gerelateerde artikelen:
Lees ook  ILT: Chinese fatbikes voldoen niet aan de regels, inspectie grijpt in
Agendapakket