Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het besluit om je leaseauto in te leveren kan een aanzienlijke impact hebben op je financiële situatie.

Terwijl veel werknemers de voordelen zien van het hebben van een leaseauto, zijn er ook situaties waarin het inleveren van de auto financiële voordelen kan hebben. In dit artikel verkennen we zowel de positieve als de negatieve financiële gevolgen die je kunt verwachten. 

Wellicht moeten we het eerst hebben over de misvatting over de bijtelling. Bijtelling is niet hetzelfde als je loon, maar het is een fiscale maatregel die invloed heeft op je belastbaar inkomen en daarmee op je nettoloon. Als je een leaseauto van je werkgever krijgt en je deze ook privé gebruikt (meer dan 500 kilometer per jaar), dan wordt er een bepaald percentage van de cataloguswaarde van de auto bij je belastbaar inkomen opgeteld. Dit wordt bijtelling genoemd.

Stel dat u een zakelijk een benzineauto rijdt met een cataloguswaarde van € 30.000 en de bijtelling in 2023 is 22 procent. Gebruik dan € 30.000*0,22 = € 6.600. Dan is dat uw bruto bijtelling voor 2023. Omdat de Belastingdienst het rijden van een auto van de zaak ziet als loon in natura wordt de bijtelling bij je brutosalaris opgeteld.

Omdat de bijtelling bij je belastbaar inkomen wordt opgeteld, verhoogt het wel het bedrag waarover je inkomstenbelasting betaalt. Daardoor kan je nettoloon lager uitvallen dan wanneer je geen bijtelling zou hebben afhankelijk van de wijze waarop het loon werd berekend. In de praktijk wordt de bijtelling vaak maandelijks verrekend via de salarisadministratie. Dit kan betekenen dat je een lager nettoloon ontvangt, maar het is niet zo dat de bijtelling geld is dat je eerst als loon ontvangt en daarna weer inlevert. Het is meer een extra post die wordt meegenomen in de berekening van de inkomstenbelasting die je moet betalen.

Het is dus een misvatting dat het inleveren van de auto van de zaak automatisch extra nettoloon zal opleveren omdat de bijtelling geen loon is, maar voor de Belastingdienst voordeel in natura. Doordat je belastbaar inkomen daalt, zal wel de inkomstenbelasting die je betaalt verminderen. Dit zul je direct zien op je salarisstrook onder het kopje ‘inkomstenbelasting’ of ‘loonheffing’. In sommige gevallen kan het inleveren van een leaseauto ook een vermindering betekenen in de sociale lasten die je moet afdragen. Dit is echter meestal een kleiner effect dan de verandering in inkomstenbelasting.

Het is waarschijnlijk, maar niet automatisch gegarandeerd, dat je meer overhoudt op je salarisstrook als je de leaseauto inlevert en de bijtelling daardoor vervalt. De wijze waarop het loon werd berekend kan van invloed zijn op het loon dat je daadwerkelijk ontvangt. Over het algemeen zal je waarschijnlijk meer overhouden op je salarisstrook als je de bijtelling voor een leaseauto niet meer hebt, maar dat zal komen uit andere compensaties. Dit kan variëren van een mobiliteitsvergoeding tot een hogere pensioenbijdrage. Afhankelijk van de fiscale behandeling van deze compensaties, kan je nettoloon verder veranderen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Belastingregels zijn nooit statisch en onderhevig aan veranderingen. De hoogte van de bijtelling kan fluctueren, wat zowel een stimulans als een afschrikking kan zijn voor het behouden of inleveren van een leaseauto. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van de meest actuele fiscale wetgeving.

Hoewel het inleveren van je leaseauto aantrekkelijk kan klinken vanuit financieel oogpunt, zijn er ook een aantal potentiële nadelen die je niet over het hoofd mag zien. Het inleveren van je leaseauto betekent dat je de flexibiliteit en het gemak verliest die komen kijken bij het altijd hebben van een beschikbare auto. De kosten van een eigen auto, zoals verzekering, wegenbelasting en onderhoud, kunnen snel optellen. 

In veel gevallen kan de werkgever andere compensaties aanbieden. Als je werkgever een andere vorm van compensatie biedt, zoals een mobiliteitsvergoeding, kan dit invloed hebben op je nettoloon. De werkgever kan besluiten om andere aspecten van je arbeidsvoorwaarden aan te passen als je je leaseauto inlevert. Hoewel sommige werkgevers een mobiliteitsvergoeding aanbieden als alternatief voor een leaseauto, is dit geen garantie. Bovendien is de vergoeding vaak lager dan de waarde van de leaseauto, zeker als je alle bijkomende kosten zoals brandstof en onderhoud meerekent.

Lees ook  Tien dagen feest: stad Gent garandeert toegankelijkheid tijdens feesten

Zonder leaseauto kan het lastiger zijn om zakelijke afspraken te bezoeken, vooral als deze ver van je woonplaats zijn. Dit kan leiden tot hogere kosten voor openbaar vervoer of carpoolen, en kan minder professioneel overkomen bij klanten of zakenpartners. Hoewel dit misschien oppervlakkig klinkt, kan het inleveren van een mooie leaseauto ook een impact hebben op hoe je wordt gezien door collega’s, klanten of zelfs vrienden. Voor sommigen kan een auto een statussymbool zijn, en het inleveren ervan kan dus ook sociale implicaties hebben.

alternatieven

Het hebben van een leaseauto is een veelvoorkomende secundaire arbeidsvoorwaarde, maar niet altijd de meest geschikte of voordelige optie voor iedereen. Hier zijn enkele alternatieven die je kunt overwegen. Als je dichtbij een station of halte woont en je werkgever ook goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, kan dit een efficiënte en milieuvriendelijke optie zijn. Sommige werkgevers bieden een vergoeding voor het openbaar vervoer of zelfs een volledig vergoede OV-kaart.

Voor kortere afstanden kan de fiets een praktische en gezonde optie zijn. Sommige werkgevers bieden de mogelijkheid tot het leasen van een (elektrische) fiets of hebben een fietsplan waardoor je een fiets voordelig kunt aanschaffen. In stedelijke gebieden zijn er vaak mogelijkheden om auto’s te delen, wat kan besparen op de kosten van het bezit van een eigen auto. Samen met collega’s rijden kan kosten besparen en is bovendien gezelliger en beter voor het milieu.

(Tekst loopt door onder de foto)
regie

Je kunt ook kiezen voor een combinatie van bovenstaande opties, afhankelijk van je behoeften. Zo kun je bijvoorbeeld een deelauto gebruiken voor specifieke zakelijke afspraken en het openbaar vervoer voor je dagelijkse woon-werkverkeer.

Sommige werkgevers bieden een mobiliteitsbudget aan, een bepaald bedrag dat je kunt gebruiken voor jouw manier van reizen, zoals openbaar vervoer, deelauto’s, of zelfs vliegtickets voor zakelijke reizen. Met een mobiliteitsbudget kun je per situatie het beste vervoermiddel kiezen.

zakelijke ritten

Als je je eigen auto gebruikt voor zakelijke ritten, kan je werkgever een kilometervergoeding bieden. Wanneer je je eigen auto gebruikt voor zakelijke ritten en je werkgever biedt een kilometervergoeding, zijn er enkele belangrijke overwegingen op het gebied van verzekeringen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid), die schade aan derden dekt. Dit is een wettelijke verplichting. Niet alle autoverzekeringen dekken zakelijk gebruik. Het is belangrijk om dit te melden bij je verzekeraar. Sommige verzekeraars stellen aanvullende eisen of rekenen een hogere premie voor zakelijk gebruik.

In sommige gevallen kan je werkgever aansprakelijk zijn voor schade die je oploopt tijdens zakelijke ritten. Dit hangt af van je arbeidscontract en de polisvoorwaarden van eventuele verzekeringen die je werkgever heeft afgesloten. Al met al is het cruciaal om zowel met je werkgever als met je verzekeringsmaatschappij te overleggen om er zeker van te zijn dat je goed gedekt bent tijdens het maken van zakelijke ritten met je eigen auto.

(Tekst loopt door onder de foto)

Het is aan te raden om met een financieel adviseur of belastingdeskundige te spreken om te bepalen welk model het meest geschikt is voor jouw specifieke situatie.

Bijtelling voor de auto van de zaak heeft invloed op het bruto- en gebruteerde loon omdat het als een vorm van inkomen wordt gezien. De bijtelling is het percentage van de cataloguswaarde van de auto dat bij je bruto jaarinkomen wordt opgeteld als je meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt met een auto van de zaak. De hoogte van het bijtellingspercentage kan variëren afhankelijk van de CO2-uitstoot en het type auto.

Lees ook  Elektrische wagens drijven kosten op: bedrijven herzien mobiliteitsbeleid

bruto loon versus gebruteerd

Wanneer je gebruikmaakt van een auto van de zaak en je rijdt meer dan 500 privékilometers per jaar, wordt er een bijtellingspercentage toegepast op de cataloguswaarde van de auto. Dit bedrag wordt bij je bruto jaarinkomen opgeteld, en je betaalt daar belasting over alsof het regulier inkomen is. Dus je bruto loon zal hoger uitvallen wanneer je rekening houdt met de bijtelling.

Als er sprake is van een gebruteerd loon, bijvoorbeeld omdat je een netto vergoeding of uitkering hebt ontvangen, dan kan de bijtelling voor de auto dit ingewikkelder maken. Je moet namelijk eerst het netto bedrag gebruteren om het overeenkomstige bruto bedrag te vinden, en daarna de bijtelling voor de auto toevoegen aan dit gebruteerde bruto loon. Dit kan invloed hebben op de belastingen en sociale premies die je uiteindelijk moet betalen.

Voor de werkgever zijn er ook enkele belangrijke verschillen als het gaat om bruto loon en gebruteerd loon, evenals bijtelling voor een auto van de zaak. Het bruto loon is een vaste kostenpost voor de werkgever en wordt meestal vooraf overeengekomen in een arbeidsovereenkomst. De werkgever is verantwoordelijk voor het afdragen van bepaalde sociale premies en belastingen gebaseerd op het bruto loon van de werknemer. Het bruto loon is over het algemeen een voorspelbaar bedrag dat in de begroting van de werkgever kan worden opgenomen.

Als een loon gebruteerd moet worden, bijvoorbeeld omdat een vergoeding eerst netto is toegekend, vereist dit extra administratieve stappen om te zorgen dat alle belastingen en premies correct worden afgedragen. Het gebruteerde loon kan fluctueren op basis van de benodigde belastingen en premies, wat het moeilijker kan maken voor een werkgever om de totale personeelskosten te voorspellen. De bijtelling zelf kost de werkgever meestal niets extra, maar verhoogt het belastbare inkomen van de werknemer. 

De werkgever moet dit echter wel correct administreren en rapporteren aan de belastingdienst. Omdat de bijtelling het bruto inkomen van de werknemer verhoogt, kan dit eventueel van invloed zijn op zaken als pensioenbijdragen of andere loongerelateerde aspecten, afhankelijk van de specifieke situatie en afspraken.

Er is niet echt een “beste” model dat voor iedereen werkt; het hangt sterk af van de individuele omstandigheden, behoeften en voorkeuren. Een werknemer die veel waarde hecht aan voorspelbaarheid en eenvoud kan een voorkeur hebben voor een vast bruto loon. Een werkgever die flexibiliteit wil behouden, kan de voorkeur geven aan een gebruteerd loon.

(Tekst loopt door onder de foto)

Natuurlijk, vakantiegeld is een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en is in veel landen, waaronder Nederland, wettelijk geregeld.

Vakantiegeld wordt in Nederland meestal berekend op basis van het bruto loon, exclusief extra’s zoals bonussen en overwerkvergoedingen, tenzij anders overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of CAO. Het percentage voor vakantiegeld is wettelijk vastgesteld op 8% van het bruto jaarsalaris.

Als je een vast bruto loon ontvangt, dan is de berekening van het vakantiegeld meestal eenvoudig. Je neemt 8% van je bruto jaarsalaris (exclusief bonussen, overwerk, en dergelijke). Bij een gebruteerd loon kan de berekening van vakantiegeld complexer zijn, omdat dit soort loon vaak uit eenmalige of onregelmatige betalingen bestaat. Echter, het principe blijft hetzelfde: het vakantiegeld wordt berekend als een percentage (meestal 8%) van het bruto loon.

Als je een auto van de zaak hebt en daarvoor bijtelling betaalt, dan kan dit je bruto inkomen verhogen. Echter, de bijtelling wordt doorgaans niet meegenomen in de berekening van het vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt meestal berekend over het bruto loon exclusief de bijtelling.

Gerelateerde artikelen:
EVI.