Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Terwijl de lijst de deur opent voor nieuwe arbeidskansen, zet het ook vraagtekens bij de uitdagingen van taalbarrières en integratie.

Met de recente uitbreiding van de knelpuntberoepenlijst van 22 naar 29 functies kunnen bedrijven nu gemakkelijker Turken, Marokkanen en andere niet-EU-burgers naar Vlaanderen halen om deze tekorten op te vullen. Terwijl dit besluit de deur opent voor nieuwe arbeidskansen, zet het ook vraagtekens bij de uitdagingen van taalbarrières en integratie.

De minister van Werk actualiseert elke twee jaar de knelpuntberoepenlijst, met functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat. Dit jaar is er een aanzienlijke uitbreiding van de lijst, wat een teken kan zijn van een verschuivende arbeidsmarkt en de behoefte om te voldoen aan de toenemende eisen van verschillende sectoren.

Het Mechelse bedrijf Autobussen Cannaerts biedt een voorbeeld van hoe bedrijven kunnen profiteren van de nieuwe regelgeving. Volgens de Gazet van Antwerpen heeft het bedrijf twee Turkse chauffeurs naar België gehaald om het tekort aan buschauffeurs aan te pakken. Hoewel de nieuwe werknemers aanvankelijk met behulp van Google Translate communiceren, zijn er plannen om hen Nederlands te laten leren.

Tegenover de positieve verhalen staat de openbare vervoersmaatschappij De Lijn, die aangeeft niet van plan te zijn om niet-EU-burgers aan te nemen vanwege taalbarrières. “Onze chauffeurs moeten Nederlands spreken”, zegt Marco Demerling, woordvoerder van De Lijn. Dit benadrukt de noodzaak om op maat gemaakte oplossingen te vinden voor verschillende sectoren en bedrijven.

(Tekst loopt door onder de foto)

Eerder nog deed de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur (GTL), de belangenorganisatie die de taxibranche vertegenwoordigt, een oproep over een groeiend tekort aan taxichauffeurs.

Volgens GTL is de oorzaak hiervan de taaleis die de Vlaamse Regering aan taxichauffeurs stelt. De organisatie voorspelt een ‘sociaal en economisch bloedbad’ als 8000 Vlaamse taxichauffeurs tegen juli 2024 niet kunnen bewijzen dat zij de Nederlandse taal op B1-niveau beheersen.

GTL wijst erop dat de hoge taaleisen, die zowel voor werknemers als zelfstandige chauffeurs gelden, een barrière vormen voor nieuwe instroom in de sector. De helft van de actieve taxichauffeurs in Vlaanderen zijn zelfstandigen die vaak voor platformen als Uber en Bolt werken. Ook zij zullen een mondeling en schriftelijk examen op B1-niveau moeten afleggen, anders wordt hun bestuurderspas ingetrokken. GTL doet een oproep aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie,  Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken en Ben Weyts, Vlaams viceminister-president bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand. Ze vragen hen dringend om sectorspecifieke taaleisen en cursussen voor het beroep van taxichauffeur te overwegen.

knelpuntenlijst

Nieuwe functies op de lijst zijn onder andere boor- en heimachinisten, koeltechnici, en bouw calculators. Interessant is dat bepaalde functies, zoals chef-kok en installateur van datacommunicatiewerken, van de lijst zijn verwijderd. Dit toont aan dat de lijst een dynamisch instrument is dat zich aanpast aan de veranderende behoeften van de arbeidsmarkt.

De uitgebreide knelpuntberoepenlijst kan worden gezien als een dubbelzijdig zwaard. Enerzijds biedt het bedrijven een instrument om knelpunten in de arbeidsmarkt aan te pakken. Anderzijds brengt het uitdagingen met zich mee, zoals taalbarrières en integratievraagstukken. Hoe deze uitdagingen worden aangepakt, zal uiteindelijk bepalen of deze beleidswijziging als een succes kan worden beschouwd.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket