BLUE

De financiële steun van Port of Antwerp-Bruges aan educatieve programma's zoals Port Xpert wordt gekenmerkt door de bereidheid om te investeren in de toekomst van jongeren

Door voor 25 scholen of een zeshondertal leerlingen een deel van het busvervoer te financieren, wordt het signaal gegeven dat elke jongere de kans moet krijgen om de wereld van de havenindustrie te ontdekken. Deze subsidie is een concrete maatregel die toont dat de haven niet alleen geïnteresseerd is in het onmiddellijke winstbejag maar ook in de langetermijnontwikkeling van haar arbeidskrachten.

jong talent

Port Xpert, een project geïnitieerd door de provincie Antwerpen, speelt een cruciale rol in het enthousiasmeren van jongeren voor banen in de haven. Het programma, gesteund door Port of Antwerp-Bruges, draagt bij aan het verlagen van de financiële drempel voor educatieve bezoeken door de kosten voor busvervoer voor scholen gedeeltelijk te dekken. Dit initiatief, wat past binnen de strategische doelstellingen van de haven om jong talent aan te trekken en te behouden, benadrukt de variëteit en aantrekkelijkheid van carrières in de haven.

De betrokkenheid van lokale scholen wordt benadrukt door het recente bezoek van het Gemeentelijk Instituut Brasschaat aan BASF, waar de leerlingen niet alleen een interactieve ervaring ondergingen maar ook in contact kwamen met prominente figuren zoals Annick De Ridder en Luk Lemmens. Dit contactmoment, gecombineerd met een financiële injectie, onderstreept het commitment van de haven aan onderwijs en ontwikkeling.

De cheque van 10.000 euro, overhandigd tijdens het bezoek van de Brasschaatse klassen aan BASF, is een voorbeeld van hoe serieus de haven investeert in toekomstige generaties. Het is een investering die niet alleen de jongeren ten goede komt maar ook de havenbedrijven, die op hun beurt kunnen rekenen op een stroom van goed geïnformeerde en gemotiveerde toekomstige werknemers.

(Tekst loopt door onder de foto)
Fotorechten: Port of Antwerp-Bruges
Fotorechten: Port of Antwerp-Bruges

Na hun bezoek ontmoetten zij Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges, en gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Havenwereld. Daarbij overhandigde de havenschepen ook meteen de cheque ter waarde van 10.000 euro aan de gedeputeerde om deze samenwerking te bezegelen.

Port of Antwerp-Bruges, als dynamisch en vooruitstrevend havencomplex, biedt niet alleen directe werkgelegenheid maar draagt ook bij aan de vorming van toekomstige werknemers door investeringen in programma’s zoals Port Xpert. Het programma verrijkt de leerervaring van studenten door hen een glimp te bieden van de reële werkomgeving en directe interactie met professionals uit verschillende disciplines.

Lees ook  Gestrande belofte: AmsEindShuttle-service 'tijdelijk' niet meer beschikbaar

Het aanbod van Port Xpert zal naar verwachting verder uitbreiden met het Havenwereld belevingscentrum dat gepland staat om in 2026 zijn deuren te openen. Dit centrum zal niet alleen educatieve programma’s huisvesten maar ook dienen als een toeristisch en informatief platform voor een breder publiek.

Het besluit om te helpen bij de transportkosten reflecteert een dieper inzicht in de obstakels die scholen ervaren bij het organiseren van buitenschoolse leeractiviteiten. Met stijgende kosten voor vervoer kunnen dergelijke educatieve trips buiten het budget van vele onderwijsinstellingen vallen. Port of Antwerp-Bruges begrijpt dat door deze barrière weg te nemen, de haven zich opent als een laboratorium voor real-life leren, waar theoretische kennis tot leven komt en waar jongeren kunnen proeven van de praktische kanten van diverse beroepen.

Port of Antwerp-Bruges en provincie Antwerpen willen jongeren jobkansen in de haven laten zien. Dit initiatief biedt een praktische benadering van leren en ontwikkeling die verder gaat dan het klaslokaal, en belicht de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en de industrie als een strategische stap naar toekomstige werkgelegenheid en economische groei.

Port of Antwerp-Bruges

Port of Antwerp-Bruges, met zijn indrukwekkende jaarlijkse doorvoer van 287 miljoen ton, staat centraal in de wereldhandel. De rol van de haven als doorvoerpunt voor containers, stukgoed en voertuigen is niet te onderschatten en biedt een thuisbasis voor een groot aantal bedrijven binnen een brede waaier van sectoren. De strategische positie van de haven als de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa en haar bijdrage aan de werkgelegenheid en economie zijn essentieel voor de welvaart van de regio.

Lees ook  Gestrande belofte: AmsEindShuttle-service 'tijdelijk' niet meer beschikbaar

In de ambitie om een pionier te zijn, streeft Port of Antwerp-Bruges ernaar om economische groei te koppelen aan duurzaamheid. Dit streven naar een harmonie tussen economie, mens en milieu komt tot uiting in het voortdurend zoeken naar innovatieve oplossingen voor een circulaire en koolstofarme economie. De haven is daarmee niet alleen een commercieel maar ook een maatschappelijk en ecologisch voorbeeld voor havens wereldwijd.

De havens van Antwerpen en Zeebrugge, geëxploiteerd door Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, vormen samen een sterke eenheid, met de Steden Antwerpen en Brugge als aandeelhouders en een betrokken personeelsbestand van 1.800 medewerkers. De leiding is in handen van een bestuur dat zich dagelijks inzet voor het welzijn en de groei van de haven. Met Annick De Ridder en Dirk De fauw in de leiderschapsposities, en Jacques Vandermeiren aan het roer als CEO, bewijst Port of Antwerp-Bruges dat sterke leiderschap cruciaal is voor succes.

Deze sterke combinatie van economische impact en strategische visie maakt Port of Antwerp-Bruges tot een belangrijke speler op het wereldpodium, met een invloed die ver reikt buiten de grenzen van de haven zelf. De focus op verantwoord ondernemen, ecologische duurzaamheid en innovatie is een voorbeeld voor andere havens en toont aan dat commercieel succes hand in hand kan gaan met verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

Gerelateerde artikelen:
Chiron
Print Friendly, PDF & Email