Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Een historische overeenkomst tussen provincie en het Rijk verlicht de lasten voor Zeeuwse automobilisten.

De Westerscheldetunnel, die sinds zijn opening in 2003 een cruciale verkeersader vormt in Zeeland, wordt vanaf 2025 tolvrij voor personenvervoer. Dit historische besluit is het resultaat van intensieve onderhandelingen en samenwerking tussen de provincie Zeeland en het Rijk. Gedeputeerde Harry van der Maas van Provincie Zeeland en minister Mark Harbers hebben de overeenkomst bekrachtigd met hun handtekeningen, wat een langverwachte verlichting betekent voor de Zeeuwse automobilisten.

Al jarenlang dragen Zeeuwen de financiële last van de tolheffing, een noodzakelijke maar kostbare uitgave om gebruik te maken van de tunnel die de Schelde kruist. Van der Maas benadrukt het belang van deze ontwikkeling voor de regio: “Het is een hele goede stap naar het volledig tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Een eerste grote stap, want ik blijf me onvermoeibaar inzetten voor een volledig tolvrije tunnel, ook voor vrachtverkeer.”

Deze ambitie voor het vrachtverkeer is echter nog niet gerealiseerd, mede vanwege de demissionaire status van het kabinet ten tijde van de onderhandelingen. Desondanks is de huidige overeenkomst een aanzienlijke vooruitgang. Minister Harbers, die zich specifiek voor deze kwestie heeft ingezet, wordt door Van der Maas geprezen voor zijn inspanningen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Lid Gedeputeerde Staten SGP - Harry van der Maas

Jarenlang was de tolheffing een punt van discussie en zorg onder de inwoners en ondernemers van de provincie.

De financiële kant van de zaak wordt onderstreept door de bijdrage van het kabinet van 140 miljoen euro, bedoeld om de tolheffing acht jaar eerder dan gepland te beëindigen. Dit is een significante investering in de infrastructuur van Zeeland, wat niet alleen de individuele automobilist ten goede komt, maar ook de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio als geheel bevordert.

Lees ook  Strijd om busvervoer in Zeeland barst los: wie gaat de uitdaging aan?

Nu de overeenkomst is gesloten, werken de Provincie Zeeland en de N.V. Westerscheldetunnel samen aan de voorbereidingen om de tolpoortjes per 2025 daadwerkelijk te openen. Een tolvrije Westerscheldetunnel zal naar verwachting een positieve impuls geven aan zowel de leefbaarheid als de economie van Zeeland, een ontwikkeling die als een belangrijk en positief resultaat voor de regio kan worden beschouwd.

Gerelateerde artikelen:
regie