Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Toonaangevende bedrijven en organisaties schitterden door afwezigheid op Taxi Expo.

Onlangs was Utrecht het toneel voor de jaarlijkse Taxi Expo, een evenement dat normaal gesproken bruist van activiteit en innovatie in de taxibranche. Met slechts, naar eigen schrijven van de organisatie 1000 bezoekers, in schril contrast met de succesvolle jaren van weleer, weerspiegelde de beurs een dieperliggende trend in de sector. Na de succesvolle jaren, waarin de vakbeurs gespreid over verschillende dagen om de bezoekersaantallen aan te kunnen, sijpelt nu stilaan het besef door dat de huidige bezoekersaantallen wellicht het nieuwe normaal is geworden. 

Het is ironisch dat de organisatoren, in wat lijkt op een “wij van wc-eend”-mentaliteit, het evenement nog steeds als een groot succes beschouwen. Deze zelffelicitatie staat in schril contrast met de realiteit van een beursvloer. De afwezigheid van toonaangevende bedrijven en organisaties op de beursvloer roept vragen op dit jaar. Of bedrijven voeren kosten-batenanalyses uit en concluderen dat deelname aan bepaalde beurzen of exposities niet rendabel is, of vanwege hoge deelnamekosten en een beperkt verwacht rendement op investering, haakt men af.

verschuivingen

Als de markt verschuift en de vraag naar bepaalde producten of diensten verandert, kunnen bedrijven besluiten dat deelnemen aan specifieke beurzen minder relevant is voor hun huidige strategieën of doelmarkten. Met de opkomst van digitale marketing en online platforms, kiezen sommige bedrijven ervoor om hun middelen te verschuiven van fysieke evenementen naar digitale marketinginitiatieven die breder en gerichter bereik kunnen hebben.

In sommige gevallen kunnen bedrijven het gevoel hebben dat de markt verzadigd is of dat de concurrentie op bepaalde evenementen te groot is, wat het moeilijker maakt om zich te onderscheiden en waarde te halen uit hun deelname. Daarnaast kunnen bedrijven hun strategische focus verleggen, waardoor deelname aan bepaalde beurzen minder prioriteit krijgt omdat ze hun belangrijkste klanten of partners op andere manieren effectiever kunnen bereiken, zoals via kleinere, meer gerichte bijeenkomsten of individuele zakelijke ontmoetingen.

Voor sommige bedrijven kunnen logistieke uitdagingen, zoals het transport van apparatuur of de beschikbaarheid van personeel, een belemmering vormen voor deelname. In het licht van toenemende zorgen over klimaatverandering en duurzaamheid, kunnen sommige bedrijven hun deelname aan beurzen beperken als onderdeel van hun inspanningen om hun ecologische voetafdruk te verminderen.

Als bedrijven in het verleden niet de gewenste resultaten of feedback hebben ontvangen van deelname aan bepaalde evenementen, kunnen ze besluiten om hun deelname in de toekomst te heroverwegen.

(Tekst loopt door onder de foto)

De wereld van beurzen en exposities ondergaat in 2023 een opvallende verandering. Terwijl congressen hun relevantie behouden als centra voor innovatie en netwerken, worstelen vakbeurzen met het behouden van hun vroegere glans.

In 2023 tekent zich een opmerkelijke trend af in de wereld van beurzen en exposities. Vakbeurzen lijken in aantallen een krachtig herstel te ervaren, terwijl bezoekersaantallen nog steeds worstelen om hun voormalige glorie te hervinden. Terwijl congressen hun waarde blijven bewijzen als centra voor innovatie, netwerken en zakelijke transacties, moeten vakbeurzen mogelijk hun focus en aanbod heroverwegen om aantrekkelijk te blijven voor een veranderend publiek.

Deze scheiding in herstelpatronen tussen vak- en publieksbeurzen werpt belangrijke vragen op over de toekomst van de beurssector. Vakbeurzen, die zich richten op specifieke industrieën en professionele netwerken, lijken beter gepositioneerd om de uitdagingen van de moderne tijd het hoofd te bieden. Daarentegen moeten publieksbeurzen, die meer afhankelijk zijn van grote aantallen bezoekers en vaak een breder scala aan onderwerpen en attracties bieden, nieuwe manieren vinden om relevant te blijven.

geschiedenis

De geschiedenis van de Taxi Expo is een verhaal van aanpassing en groei. In 2014 kwam een grote verandering voor de Taxi Expo toen ProMedia Group, uitgever van toonaangevende online vakbladen, de beurs overnam van Amsterdam RAI. Deze overname was een belangrijk moment, daar Amsterdam RAI samen met partners KNV Taxi en Challans & Faber/Magazine Personenvervoer tot dan toe de drijvende krachten achter het evenement waren. De taxibranche, die altijd actief en betrokken is geweest bij het evenement, liet zich door de jaren heen altijd van zijn beste kant zien met een beursoppervlakte van ruim 2000 m² in de RAI. 

Het was ooit het evenement waar iedereen naar uit keek. Na de start in Amsterdam verhuisde de beurs in 2015 naar Houten, een beweging die wellicht geïnspireerd was door de zoektocht naar een meer centrale en toegankelijke locatie voor deelnemers uit heel Nederland. Sinds dit jaar heeft de beurs zijn thuishaven gevonden in Utrecht, wat de toegankelijkheid en het bereik van het evenement nog verder vergroot. De organisatoren van de beurs doen hun best.

strategie

In een poging om de dalende interesse te keren, bundelden ze dit jaar hun krachten met die van andere vakbeurzen zoals Fleet Expo en Tankstation Vakbeurs. Ondanks deze inspanningen en een gecombineerde marketingstrategie, bleef het beoogde succes opnieuw uit voor de standhouders. De beurs, ooit een bruisend centrum van netwerken en innovatie, lijkt nu meer op een stille getuige van de problemen waarmee de branche en ondernemers mee worstelen. De vierkante meters beursoppervlakte kan je dan alleen nog vullen met wagens. De wereld van beurzen, congressen en exposities ondergaat een opvallende verandering.

Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET