Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Er staan heel wat grote infrastructuurprojecten op stapel.

In Vlaanderen is er groeiende onvrede over het langdurige proces van straatherstel, dat leidt tot afgesloten straten, onbereikbaarheid voor ondernemers en aanzienlijke overlast voor bewoners. Ondanks de noodzaak van onderhoud en verbetering van de infrastructuur, brengen deze projecten vaak langdurige hinder met zich mee. Goed geplande omleidingen en tijdelijke verkeersmaatregelen kunnen helpen de verkeersstroom te beheren en congestie te verminderen.

Een voorbeeld zijn de werkzaamheden in Wondelgem die het uiterste vragen van de bewoners. De Evergemsesteenweg is volledig afgesloten, van de Haagbeuklaan tot en met het kruispunt Morekstraat, Sint-Markoenstraat en Vierweegsestraat. Zelfs het fietsverkeer is in de beide richtingen niet mogelijk. Een beetje verderop is de verkeersveiligheid in de Botestraat lang een gespreksonderwerp geweest in Wondelgem. Na meer dan twee jaar werden de wegenwerken in de Botestraat, de centrale as dwars door Wondelgem, afgewerkt.

Een voorbeeld hiervan is de heraanleg van de N70 in Beveren. Dit project heeft geleid tot grote verkeersomleidingen en aanzienlijke impact op lokale bedrijven. Ondernemers langs de route hebben een daling in klantenaantal ervaren, wat de levensvatbaarheid van hun onderneming beïnvloedt. Een ander voorbeeld is de herinrichting van de Leien in Antwerpen, een project dat begon in 2016 en meerdere fasen omvatte. Hoewel dit project noodzakelijk was voor de modernisering van de stad, veroorzaakte het jarenlang verkeerschaos en ongemak voor bewoners en ondernemers.
 

Een ander recent project is de heraanleg van de Bredabaan in Merksem. Dit langdurige project, gestart in 2021, heeft de leefbaarheid van de omgeving voor bewoners en ondernemers ernstig beïnvloed. Winkels langs de Bredabaan rapporteerden een significante afname van het aantal klanten, wat direct invloed had op hun inkomsten. In Gent werd de heraanleg van de Burggravenlaan gestart. Dit project, bedoeld om de veiligheid voor fietsers te verbeteren, heeft tot aanzienlijke verkeershinder geleid. De overheid erkent deze problemen en benadrukt het belang van deze projecten voor de algemene infrastructuur en toekomstige mobiliteit. Er wordt ook gewezen op de complexiteit van dergelijke projecten, die vaak leiden tot onvoorziene vertragingen. 

Lees ook  Eindhoven werkt aan HOV3: gevaarlijke verbindingen voor fietsers
(Tekst loopt door onder de foto)

Het effectief communiceren met en betrekken van burgers bij deze projecten kan een uitdaging zijn. Onvoldoende communicatie kan leiden tot misverstanden en vertragingen.

De lange duur van straatwerkzaamheden in Vlaanderen kan worden toegeschreven aan verschillende factoren. Veel straatwerkprojecten zijn niet alleen beperkt tot het herstellen van het wegdek, maar omvatten ook de vernieuwing van onderliggende nutsvoorzieningen zoals waterleidingen, riolering, gas- en elektriciteitsnetwerken. Deze gelaagdheid maakt de projecten complex en tijdrovend.

vertragingen

In Vlaamse steden, vooral in historische centra, is er vaak sprake van een dichte bebouwing en een complexe ondergrondse infrastructuur. Het navigeren in deze beperkte ruimtes met moderne apparatuur kan uitdagend zijn, wat leidt tot vertragingen. Projecten vereisen vaak meerdere vergunningen en moeten voldoen aan strikte regelgeving. Het proces om deze goedkeuringen te verkrijgen kan langdurig zijn, en elke verandering in het projectplan kan verdere vertragingen veroorzaken.

De uitvoering van straatwerkzaamheden vereist coördinatie tussen verschillende partijen, waaronder gemeentelijke diensten, nutsbedrijven, aannemers en vaak ook provinciale en regionale overheden. Deze afstemming kan complex zijn en leidt soms tot vertragingen.

faseren

Het opdelen van projecten in fasen kan helpen om de impact op de omgeving te verminderen. Hierdoor blijven delen van de straat toegankelijk en wordt de hinder gespreid. Speciale maatregelen om de bereikbaarheid van bedrijven en woningen te waarborgen, zoals tijdelijke voetpaden of aangepaste toegangsroutes, kunnen de impact aanzienlijk verkleinen. Het inzetten van innovatieve bouwtechnieken en materialen kan de duur van projecten verkorten en de hinder verminderen. Het toepassen van flexibele werktijden, zoals ’s nachts of in het weekend werken, kan helpen om de impact op het dagelijks leven te minimaliseren.

Lees ook  NS en ProRail: inzetten op veiligheid tijdens zomerse onderhoudswerkzaamheden

In Vlaanderen kunnen weersomstandigheden zoals regen en vorst de voortgang van buitenwerkzaamheden beïnvloeden. Dergelijke vertragingen zijn vaak niet te voorzien en kunnen de duur van projecten aanzienlijk verlengen. Hoe dan ook, het bieden van compensatie of ondersteuning aan lokale ondernemers die negatief worden beïnvloed door de werkzaamheden kan helpen hun financiële last te verlichten. De werkzaamheden zijn geen ondernemersrisico en kunnen zwaar doorwegen op het voortbestaan van de locale ondernemers.

Gerelateerde artikelen:
Chiron