Pitane Image

Deze keer nemen twee van de drie grote vakbonden, ACOD en VSOA, deel aan de staking, terwijl ACV Transcom besloten heeft zich afzijdig te houden.

De aankondiging van een nieuwe 48-urenstaking bij het spoor toont aan dat er nog steeds gespannen verhoudingen tussen de spoorwegvakbonden en de directie van de NMBS zijn. Begin december zullen de treinreizigers opnieuw geconfronteerd worden met een staking bij het spoor. 

De juridische werkgever van het spoorpersoneel, HR Rail, heeft bevestigd dat twee van de drie grote spoorbonden, de socialistische ACOD en de liberale VSOA, hun plannen voor een 48-urenstaking doorzetten. Deze staking zal aanvangen op 5 december om 22.00 uur, ondanks nieuwe tegemoetkomingen vanuit de werkgever. De christelijke vakbond ACV Transcom heeft besloten niet mee te doen aan deze stakingsactie.

De staking is een reactie op langdurige spanningen tussen de vakbonden en de directie van de NMBS, vooral vanwege geplande interne reorganisaties. Eén van de belangrijkste punten van onenigheid is het voorstel om de opstarttijd van treinbegeleiders te halveren tot 10 minuten, iets wat door de bonden sterk wordt bekritiseerd.

Günther Blauwens van ACOD Spoor benadrukt het belang van deze actie: “We strijden niet voor hogere lonen of meer premies. Ons doel is een betere dienstverlening voor de reizigers en fatsoenlijke werkomstandigheden voor ons personeel.”

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: reizigers weer gedupeerd door staking

Günther Blauwens, voorzitter van ACOD Spoor, benadrukt dat de staking niet draait om looneisen, maar om een betere dienstverlening en werkomstandigheden. Volgens Blauwens is een verbetering van de dienstverlening onmogelijk als er besparingen worden doorgevoerd op het personeel dat verantwoordelijk is voor deze dienstverlening.

Lees ook  Ouderen vrezen de digitale trein nu loketten de deuren sluiten

Koen De Mey, voorzitter van ACV-Transcom, licht toe dat zijn vakbond ervoor gekozen heeft om het overleg nog een kans te geven en heeft daarom voorgesteld een sociaal bemiddelaar in te schakelen. Dit voorstel werd echter maar door één bond ondersteund.

De directie van NMBS heeft haar ongenoegen geuit over de aanhoudende stakingsacties. “Deze stakingen zijn volkomen onverantwoord en onaanvaardbaar, vooral gezien de impact op onze reizigers,” verklaarde een woordvoerder van HR Rail. Deze verklaring weerspiegelt de groeiende frustratie van de werkgever ten aanzien van de voortdurende verstoringen.

De eerdere 48-urenstaking in november, waaraan alle drie de grote vakbonden deelnamen, had al een significante impact op het treinverkeer. Met deze nieuwe staking in het vooruitzicht is het waarschijnlijk dat de reizigers opnieuw geconfronteerd zullen worden met aanzienlijke verstoringen. HR Rail heeft de staking “totaal onverantwoord en onaanvaardbaar” genoemd, vooral met het oog op de gevolgen voor de treinreizigers. De staking zal waarschijnlijk leiden tot een alternatieve dienstregeling, vergelijkbaar met die tijdens de eerdere 48-urenstaking begin november.

Gerelateerde artikelen:
Chiron
Print Friendly, PDF & Email