Pitane Image

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo zegt zich niet alleen zorgen te maken over de problemen met openbaar vervoer tijdens de Olympische Spelen.

Het voornemen om de snelheidslimiet op de Parijse ringweg, beter bekend als de Périphérique, te verlagen naar 50 km/u en het verkeer te beperken tot één rijstrook voor carpoolers, stuit op de nodige kritiek. Het heeft als bedoeling de vermindering van CO2-uitstoot in de hoofdstad maar grondige analyse toont aan dat deze maatregelen wellicht niet het gewenste effect zullen bereiken.

Ten eerste is de realiteit van het dagelijkse verkeer op de Périphérique zodanig dat tijdens de spitsuren de gemiddelde snelheid vaak al onder de 50 km/u ligt. Dit betekent dat de nieuwe limiet tijdens de drukste uren weinig tot geen invloed zal hebben op de daadwerkelijke snelheid, en dus ook niet op de emissies. De impact kan enigszins merkbaar zijn tijdens de nachtelijke uren, maar dit heeft weinig tot geen significant effect op het milieu. Dit roept vragen op over de effectiviteit van deze maatregel in het algemeen.

carpoolers

Verder is de beslissing om een rijstrook te reserveren voor carpoolers potentieel problematisch. Volgens het Franse Ministerie van Ecologie vertegenwoordigt carpooling slechts ongeveer 3% van de dagelijkse verplaatsingen. Dit wijst erop dat de maatregel mogelijk zal leiden tot aanzienlijke files en een verschuiving van verkeer naar andere wegen, waaronder de buitenboulevards die dichter bij woonwijken liggen. Dit kan leiden tot verhoogde overlast en vervuiling in die gebieden.

Deze beslissingen lijken deel uit te maken van een groter project van het stadsbestuur om de Périphérique te ‘kalmeren’. Echter, deze initiatieven lijken niet volledig geworteld in de realiteit van de stedelijke mobiliteit en kunnen worden gezien als een afleiding van andere recente controverses, zoals de reis van de burgemeester naar Tahiti. Bovendien negeert de stad Parijs de stemmen van de meerderheid van de gebruikers van de Périphérique, waarvan 80% niet in Parijs woont en die zich recentelijk in grote meerderheid tegen het project hebben uitgesproken.

Met de Spelen die op 26 juli 2024 beginnen en duren tot en met 11 augustus, is er een duidelijke noodzaak voor een effectieve coördinatie en verbetering van het openbaar vervoer in Parijs. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor het aanpakken van deze uitdagingen en het waarborgen van een succesvolle en soepele ervaring voor alle betrokkenen bij de Olympische Spelen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: nieuwe snelheidslimiet en een speciale carpoolstrook Périphérique.

Volgens het Franse Ministerie van Ecologie vertegenwoordigt carpooling slechts ongeveer 3% van de dagelijkse verplaatsingen.

In de aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs, heeft burgemeester Anne Hidalgo zich recentelijk in een Franse talkshow uitgesproken dat het openbaar vervoer in Parijs niet tijdig voorbereid zal zijn op het evenement. Met nog minder dan een jaar te gaan, is er toenemende bezorgdheid over de capaciteit en efficiëntie van het Parijse vervoersnetwerk om de verwachte toestroom van bezoekers en atleten te kunnen hanteren.

infrastructuur

Hidalgo’s opmerkingen onderstrepen de al bestaande problemen waarmee Parijzenaars dagelijks kampen bij het reizen in de stad. Ze waarschuwt dat de Olympische Spelen deze problemen kunnen verergeren, met name door het gebrek aan voldoende treinen en de algemene infrastructuur van het openbaar vervoer. Deze uitspraken van de burgemeester hebben echter tot irritatie geleid bij transportminister Clément Beaune. Hij bekritiseert Hidalgo voor haar negatieve houding ten opzichte van het openbaar vervoer en beweert dat ze weinig bijdraagt aan het vinden van oplossingen. Beaune’s frustratie lijkt te liggen in de afwezigheid van Hidalgo bij belangrijke vergaderingen en haar kritiek op anderen, terwijl ze zelf geen actieve rol speelt in het oplossen van de problemen.

Daarentegen uit de regionale politica Valérie Pécresse een optimistischer geluid. Zij is ervan overtuigd dat het openbaar vervoer in Parijs uiteindelijk de uitdagingen van de Spelen zal kunnen opvangen. Haar vertrouwen suggereert dat er wellicht meer voorbereidende maatregelen worden genomen of gepland dan wat door Hidalgo wordt gesuggereerd. Met de Spelen die op 26 juli volgend jaar beginnen en duren tot en met 11 augustus, is er een duidelijke noodzaak voor een effectieve coördinatie en verbetering van het openbaar vervoer in Parijs. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor het aanpakken van deze uitdagingen en het waarborgen van een succesvolle en soepele ervaring voor alle betrokkenen bij de Olympische Spelen.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email