Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De nieuwe dienstregeling van NS, die vanaf 10 december in werking treedt, speelt in op het veranderde reisgedrag na de coronapandemie en houdt rekening met de uitdagingen die de hoge inflatie met zich meebrengt.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) kondigt een uitbreiding aan van haar dienstregeling. Dit besluit volgt op de veranderde reispatronen na de coronapandemie en de voortdurende uitdagingen die de hoge inflatie met zich meebrengt. Deze aanpassing in de dienstregeling lijkt een strategische zet van NS om zowel de bereikbaarheid te vergroten als de reizigerservaring te verbeteren.

Het meest opvallende van de nieuwe dienstregeling is de toename in frequentie van Intercity’s tussen de grote steden. Voortaan zullen er ook in de weekenden en daluren vier Intercity’s per uur rijden. Dit vergroot de mobiliteit en flexibiliteit voor reizigers aanzienlijk. Tevens wordt de populaire Intercity Direct over de hogesnelheidslijn tussen Breda en Amsterdam hersteld, wat een directe verbinding tussen deze steden betekent.

efficiënt

Ondanks de uitbreiding van het spoorboekje, zijn er ook aanpassingen die een reductie in de dienstverlening laten zien. Op minder drukke momenten zal het aantal treinen op sommige trajecten worden verminderd. Dit lijkt een logische stap, gezien de fluctuerende reizigersaantallen en de noodzaak voor NS om efficiënt te opereren. Een andere belangrijke verandering is de verkorte reistijd naar Berlijn, die nu een halfuur minder in beslag zal nemen. Dit moet de positie van NS op internationaal niveau en langeafstandsreizen binnen Europa aantrekkelijker maken.

(Tekst loopt door onder de foto)

"Op rustige momenten gaan op een aantal trajecten minder treinen rijden," legt Koolmees uit, waarmee NS aantoont bewust te zijn van de veranderende behoeften van haar reizigers.

Wouter Koolmees, president-directeur van NS, benadrukt de voordelen van de nieuwe dienstregeling. Hij onderstreept dat, ondanks de uitdagingen, NS zich inzet om Nederland bereikbaar te houden en tevens de reizigerservaring te verbeteren. De extra treinen en verbindingen zijn een directe reactie op de veranderde behoeften en patronen van reizigers.

Lees ook  Olympische spelen: finaleweek zorgt voor stormloop op treintickets naar Parijs

Deze nieuwe dienstregeling is ook een reflectie van de veranderde werkdynamiek. Met een duidelijke toename van thuiswerken en flexibele werktijden, zien we een verschuiving in de reisdrukte. Vrijdagen zijn minder druk, terwijl dinsdagen en donderdagen nu typische ‘forensendagen’ zijn geworden. Deze aanpassingen tonen aan dat NS inspeelt op de nieuwe realiteit van werken en reizen.

minder treinen

In het kader van de nieuwe dienstregeling heeft de Nederlandse Spoorwegen (NS) ook besluiten genomen om het aantal Sprinters op bepaalde trajecten te verminderen tijdens minder drukke momenten. Deze wijzigingen zijn een direct gevolg van de veranderde reispatronen en het streven van NS om haar middelen efficiënter in te zetten. Een van de aangepaste trajecten is tussen Amsterdam Centraal en Almere Oostvaarders. Hier zal het aantal Sprinters tijdens de daluren worden teruggebracht van vier naar twee per uur. 

Een soortgelijke aanpassing vindt plaats op het traject tussen Utrecht Centraal en Woerden, waar het aantal Sprinters in de daluren ook wordt gereduceerd van vier naar twee per uur. Op het traject tussen Utrecht Centraal en Hoofddorp zal het aantal Sprinters op vrijdag worden gehalveerd, van vier naar twee per uur. Dit is een indicatie van de veranderende reisgewoonten op de vrijdagen, wellicht als gevolg van de toegenomen flexibiliteit in werkpatronen. Tenslotte zullen ook tussen Hoofddorp en Leiden Centraal op vrijdagen minder Sprinters rijden, waarbij het aantal van vier naar twee per uur gaat. 

personeel

Ten slotte is de succesvolle wervingscampagne van NS een cruciaal element. Door de aanwerving van veel nieuwe medewerkers is het personeelstekort verminderd, wat een positieve impact heeft op de dienstverlening. Dit geeft NS de mogelijkheid om zich te concentreren op verdere verbeteringen en uitbreidingen in de toekomst, met een speciale focus op het werven van technisch personeel.

Lees ook  NS en ProRail: inzetten op veiligheid tijdens zomerse onderhoudswerkzaamheden
Gerelateerde artikelen:
Pitane software