Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Een aspect dat het onderzoek van ProRail drijft, is de impact van klimaatverandering op de spoordijken.

ProRail, de beheerder van het Nederlandse spoorwegnet, staat voor een belangrijke uitdaging. De organisatie heeft een uitgebreid onderzoek gestart naar de stabiliteit van de spoordijken, de cruciale ondergrond onder de spoorlijnen. Dit initiatief is van essentieel belang, gezien de groei van het treinverkeer en de toenemende vraag naar snellere en zwaardere treinen.

John Voppen, CEO van ProRail, benadrukt de urgentie en de veiligheid: “We rijden veilig of we rijden niet.” Deze instelling is cruciaal voor de toekomst van het treinverkeer in Nederland. Maar liefst 80% van de spoordijken is ouder dan een eeuw, wat vragen oproept over hun vermogen om de moderne eisen van het treinverkeer te dragen. Daarbij komt nog de invloed van klimaatverandering, zoals extreme droogte en hevige regenval, die de stabiliteit van de dijken potentieel bedreigt.

ProRail’s onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met vier vooraanstaande ingenieursbureaus: Sweco, Arcadis, Witteveen + Bos en Royal HaskoningDHV. Deze bureaus gebruiken geavanceerde technieken en gegevens, zoals kaartonderzoek, beschikbaar grondonderzoek en waterstanden, om een nauwkeurig beeld te krijgen van de staat van de spoordijken. Het onderzoeksteam, bestaande uit tientallen geologen, heeft al ongeveer 2600 kilometer van de in totaal 3000 kilometer aan spoordijken in kaart gebracht.

De eerste resultaten van het onderzoek tonen aan dat verdere analyse noodzakelijk is. De tweede fase van het onderzoek richt zich op het verfijnen van de inzichten met archiefonderzoek en locatiespecifieke gegevens. De focus ligt hierbij op de trajecten waar al plannen zijn voor meer, snellere of zwaardere treinen.

De uitkomsten van dit vervolgonderzoek zijn cruciaal voor het bepalen van toekomstige maatregelen en investeringen. Denk hierbij aan het aanbrengen van damwanden of steunbermen, of het inzetten van sensoren om de stabiliteit continu te monitoren.

(Tekst loopt door onder de foto)
Cartoon: Pitane Blue - onderzoek door Prorail

ProRail neemt op enkele locaties al maatregelen. Bijvoorbeeld, de spoordijk tussen Deventer en de grens bij Oldenzaal wordt vanaf december 2023 gemonitord om de impact van de versnelde IC Berlijn te volgen. Ook tussen Delft en Schiedam wordt onderzoek gedaan naar versterkingsmogelijkheden van de spoordijk.

onderzoek

Het onderzoek naar de spoordijken is onderdeel van een breder initiatief van ProRail om het Nederlandse spoorwegnet toekomstbestendig te maken. Het belang van dit onderzoek wordt onderstreept door de geschiedenis van het Nederlandse spoorwegnet: een groot deel van de infrastructuur is meer dan een eeuw oud, wat unieke uitdagingen met zich meebrengt. De ouderdom van de spoordijken roept vragen op over hun vermogen om de belasting van modern treinverkeer te weerstaan, vooral gezien de ambitieuze plannen voor uitbreiding en versnelling van het treinverkeer in Nederland.

Een ander aspect dat het onderzoek van ProRail drijft, is de impact van klimaatverandering op de spoordijken. Weersomstandigheden zoals langdurige droogte en zware regenval kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de stabiliteit van de spoordijken. Deze omstandigheden maken het noodzakelijk om de huidige staat en duurzaamheid van de dijken te beoordelen en waar nodig te versterken.

Het onderzoek naar de spoordijken omvat een uitgebreide beoordeling van de fysieke staat van deze structuren. Ingenieurs gebruiken geavanceerde technologieën en methoden, waaronder geotechnische analyse, om de stabiliteit en draagkracht van de dijken te bepalen. Dit proces is essentieel voor het waarborgen van de veiligheid van het treinverkeer en het voorkomen van toekomstige problemen.

Het RESET-onderzoek, geleid door de TU Delft in samenwerking met Deltares, is een ander belangrijk element in de inspanningen van ProRail. Dit wetenschappelijke onderzoek biedt waardevolle inzichten in de langetermijneffecten van intensiever treinverkeer op de spoordijken. De kennis die uit dit onderzoek voortvloeit, zal helpen bij het formuleren van effectieve strategieën voor het onderhoud en de verbetering van de spoordijken.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Zorg