Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Vanaf medio mei is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor iedereen digitaal te ontvangen.

Digitalisering neemt een steeds prominentere plaats in binnen de Nederlandse samenleving, en dit keer is het de beurt aan een essentieel document voor veel werknemers en werkgevers: de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG, een cruciale stap voor wie in bepaalde sectoren aan de slag wil, zoals de taxibranche, ondergaat een significante verandering. Tot voor kort kon deze verklaring alleen in papieren vorm worden verkregen, maar vanaf medio mei is het mogelijk om de VOG digitaal te ontvangen, een ontwikkeling die een reeks voordelen met zich meebrengt.

De taxibranche, waar een VOG verplicht is voor zowel taxichauffeurs als taxiondernemers, illustreert goed hoe belangrijk dit document is. Zonder VOG is inschrijving in het Kiwa-register, noodzakelijk voor het verkrijgen of verlengen van een chauffeurskaart elke vijf jaar, onmogelijk. Dit maakt de toegankelijkheid en verkrijgbaarheid van de VOG van cruciaal belang voor de sector.

De overgang naar digitale uitgifte van de VOG is een initiatief van screeningsautoriteit Justis, die streeft naar een meer efficiënte, duurzame en gebruiksvriendelijke methode om de VOG aan te bieden. Deze nieuwe methode van ontvangst via de Berichtenbox van mijnoverheid.nl wordt vanaf 20 maart gefaseerd uitgerold. De gefaseerde uitrol, verdeeld over vier fases gedurende twee maanden, zorgt ervoor dat rekening wordt gehouden met de capaciteit van Justis’ systemen en dat de overgang soepel verloopt.

(Tekst loopt door onder de foto)

De VOG-vragende organisatie heeft de verantwoordelijkheid om de VOG altijd te controleren op juistheid en echtheid. Na ontvangst van de digitale VOG voert de organisatie een tweeledige controle uit.

Aanvragers hebben de keuze tussen de nieuwe digitale versie en de traditionele papieren versie van de VOG, zonder dat dit verschil maakt voor de kosten. De digitale VOG brengt diverse voordelen met zich mee. Zo is de verklaring sneller te leveren aan de aanvrager, wat met name van belang kan zijn voor personen die op korte termijn een nieuwe baan willen aanvaarden. Bovendien is de digitale VOG eenvoudiger door te sturen naar potentiële werkgevers en draagt het bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen door het papiergebruik te verminderen.

Lees ook  Intentieverklaring: overheid neemt luchtvaarttaken terug van Kiwa

Om de echtheid van de digitale VOG te waarborgen, zijn er onzichtbare digitale echtheidskenmerken ingevoerd die de traditionele zichtbare kenmerken, zoals het watermerk op de papieren versie, vervangen. Werkgevers kunnen via een validatietool en bijbehorende website van de Rijksoverheid de VOG eenvoudig op echtheid controleren. Deze ontwikkeling markeert een belangrijke stap in de verdere digitalisering van overheidsdiensten, gericht op het vereenvoudigen en versnellen van administratieve processen.

De invoering van de digitale VOG is een voorbeeld van hoe technologische innovaties de interactie tussen overheid en burgers kunnen verbeteren. Het weerspiegelt een bredere trend van digitalisering binnen de overheid, waarbij gebruiksgemak, duurzaamheid en efficiëntie centraal staan. Deze ontwikkeling is met name relevant in een tijd waarin de vraag naar snelle en toegankelijke dienstverlening blijft groeien.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
CDTONLIN