Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

In de afgelopen periode kreeg de gemeente signalen over de kwaliteit van het taxivervoer.

Rotterdam zet stappen naar transparanter en eerlijker taxivervoer en komt in actie. In een stad waar de dynamiek nooit stopt, speelt betrouwbaar en eerlijk taxivervoer een cruciale rol in de mobiliteit van haar inwoners en bezoekers. Met de introductie van een innovatief meldpunt, uitgerust met QR-codes en een online rekentool voor ritprijzen, zet Rotterdam een nieuwe standaard.

De lancering van het Rotterdams Taximeldpunt, gekoppeld aan elke taxi via een unieke raamsticker met QR-code, biedt reizigers een directe lijn om zowel complimenten als klachten over hun taxirit door te geven. Deze stap is onderdeel van een bredere strategie om de kwaliteit van taxidiensten in de stad te verbeteren en ervoor te zorgen dat klanten altijd een eerlijke prijs betalen. Via de officiële website kunnen passagiers niet alleen feedback geven, maar ook de maximale tarieven voor 2024 inzien en met behulp van een rekentool de kosten van een rit vooraf berekenen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Voorbeeld van een RTX raamkaart met een QR code die verwijst naar www.rtxkeurmerk.nl.

Wethouder Vincent Karremans benadrukt het belang van deze ontwikkelingen: “Ik wil dat eind dit jaar minstens 70 procent van de taxiritten op basis van de meter wordt gereden, en de gemiddelde ritprijs maximaal 20% hoger is dan de richtprijs.” Deze ambitieuze doelstelling weerspiegelt een duidelijke visie op het verbeteren van de taximarkt in Rotterdam, waarbij zowel de veiligheid van passagiers als een transparante prijsstelling centraal staan.

De noodzaak voor deze innovaties werd onderstreept door de uitkomsten van een mystery guest onderzoek, uitgevoerd in de zomer van 2023. Dit onderzoek, gericht op de taximarkt, bevestigde eerdere signalen over de variërende kwaliteit van taxivervoer, waaronder klachten over verkeersveiligheid, oneerlijke ritprijzen en ongewenst gedrag op taxistandplaatsen. Als reactie hierop is de Rotterdamse Taxi Aanpak (RTA) ontwikkeld, een uitgebreid programma dat naast het meldpunt en de raamstickers ook inzet op voorlichting via informatieborden bij taxistandplaatsen en intensievere handhaving op het gebruik van de meter.

Deze maatregelen, gecombineerd met de toegankelijke rekentool en heldere communicatie over tarieven, vormen een belangrijke stap naar een verbeterde taxidienstverlening in Rotterdam. Door het gemakkelijker te maken voor passagiers om hun ervaringen te delen, zowel positief als negatief, werkt de stad aan een omgeving waarin taxivervoer synoniem staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en eerlijkheid.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket