Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Elke situatie is anders, maar vaak wordt de hondenbaas van een blindengeleidehond geconfronteerd door een medewerker die niet op de hoogte is van de wetgeving.

De onmisbare metgezellen worden nog steeds geweigerd ondanks duidelijke wettelijke voorschriften. Hulphondbezitters ervaren in Nederland nog altijd obstakels in hun dagelijks leven. Uit recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Hulphond Nederland, blijkt dat maar liefst één op de vijf eigenaren van een assistentiehond te maken heeft gehad met een weigering om ergens binnen te komen. Dit ondanks de wettelijke bepalingen en het sinds 2016 van kracht zijnde VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking, die nadrukkelijk stellen dat een hulphond overal welkom is.

De voornaamste plekken waar assistentiehonden en hun eigenaren tegen een muur van onbegrip aanlopen, zijn eet- en drinkgelegenheden, winkels, medische voorzieningen, en het openbaar vervoer, waaronder taxi’s. De redenen voor deze weigeringen variëren, maar hygiënevoorschriften en onbekendheid met het VN-verdrag worden vaak aangevoerd. Opvallend is dat assistentiehondenbaasjes meestal ter plekke worden geconfronteerd met een weigering door medewerkers die niet op de hoogte zijn van de relevante wetgeving.

discussie

Zo werd onlangs een incident gemeld waarbij een vrouw haar vooraf aangemelde blindengeleidehond niet mocht meenemen in een taxi bestemd voor ziekenvervoer, wat resulteerde in een verhitte discussie. Dit illustreert een breder probleem: de inconsistente toepassing van regels en de variërende mate van bewustzijn onder het personeel in verschillende sectoren.

De situatie is niet alleen frustrerend voor de eigenaren van assistentiehonden maar kan ook leiden tot juridische stappen. Wanneer een gesprek niets uithaalt, kunnen betrokkenen een klacht indienen bij de instantie waar ze geweigerd zijn of een melding doen bij het College voor de Rechten van de Mens. Dit orgaan kan bij meerdere meldingen van ontoegankelijkheid besluiten tot een onderzoek om te bepalen of de weigering van toegang als discriminatie kan worden aangemerkt. Hoewel de uitspraken van het College niet bindend zijn, worden deze in 80% van de gevallen door de rechter overgenomen.

Lees ook  Petitie: taxi's willen met bussen mee over de vluchtstrook

Sinds 14 juli 2016 is het VN-verdrag inzake rechten voor mensen met een handicap in Nederland van kracht en officieel een wet. Dat betekent dat, naast onderwijsinstellingen, werkgevers, aanbieders van woningen en vervoersbedrijven, nu óók horecagelegenheden, musea, winkels, bioscopen, verzekeraars en zorginstellingen zich aan de wet moeten houden.

(Tekst loopt door onder de foto)
ondersteuning

"We vinden het belangrijk dat ook onze hulphonden-in-opleiding en hun begeleiders overal toegelaten worden."

De nieuwe Hygiënecode voor horecazaken, van kracht sinds 1 april 2016, stelt duidelijk dat assistentiehonden toegang moeten hebben tot restaurants, inclusief die met een open keuken of buffetrestaurants. Toch zijn er uitzonderingen, zoals bepaalde afdelingen in ziekenhuizen waar de aanwezigheid van een assistentiehond vanwege infectiegevaar niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn assistentiehonden welkom in ziekenhuizen, mits er vooraf overlegd wordt met het personeel.

KNGF Geleidehonden benadrukt dat niet elke omgeving geschikt is voor assistentiehonden. Locaties zoals festivals, popconcerten en andere drukbezochte evenementen kunnen overweldigend zijn voor de dieren, waardoor ze hun begeleidende functie verliezen. Dit standpunt onderstreept de complexiteit van de discussie rondom de toegankelijkheid voor assistentiehonden, waarbij niet alleen rechten en plichten maar ook het welzijn van de hond in acht moet worden genomen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
CDTONLIN