Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Tijdens één weginspectie constateerde de ILT bij deze busonderneming meer dan 50 overtredingen van de regels voor de rij- en rusttijden

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft onlangs ingrijpende maatregelen genomen tegen een busonderneming gevestigd in het noorden van Nederland, waarbij de Eurovergunning van het bedrijf voor een periode van zes maanden is ingetrokken. Dit betekent dat de onderneming voorlopig geen personenvervoer mag uitvoeren. Bovendien is de vervoersmanager van het bedrijf voor twee jaar ongeschikt verklaard voor zijn functie. Hij zal opnieuw moeten slagen voor het examen vakbekwaamheid om zijn rol binnen de transportsector weer te mogen vervullen. Deze beslissing volgt na een uitgebreid ERRU-onderzoek, een primeur in Nederland, waarbij meer dan vijftig ernstige overtredingen aan het licht kwamen. Deze overtredingen betreffen voornamelijk de niet-naleving van vastgestelde rij- en rusttijden, cruciaal voor zowel de veiligheid van de passagiers als de weggebruikers.

De ILT voerde dit specifieke ERRU-onderzoek uit nadat een weginspectie een alarmerend aantal overtredingen bij de busonderneming constateerde. Deze overtredingen waren niet alleen talrijk maar ook van dusdanige aard dat ze de betrouwbaarheid van het bedrijf en zijn management ernstig in twijfel trokken. In het transport- en busvervoer is betrouwbaarheid geen luxe maar een essentiële voorwaarde. De vergunningen zijn afhankelijk van het naleven van strikte regels die bedoeld zijn om de veiligheid en betrouwbaarheid van het vervoer te waarborgen. Met het overschrijden van de maximale strafpunten drempelwaarde heeft de onderneming niet alleen zijn vergunning op het spel gezet maar ook de veiligheid van de passagiers en het publiek.

Lees ook  NS: Transvision en Trigion garandeert veilige reis tijdens spoorwerkzaamheden
(Tekst loopt door onder de foto)

Ondernemers in het beroepsgoederen- en busvervoer hebben een Eurovergunning nodig om hun werk te mogen uitvoeren

Naast het beoordelen van de ernst van de overtredingen, houdt een ERRU-onderzoek ook rekening met de verwijtbaarheid en de genomen maatregelen door een onderneming om herhaling te voorkomen. In het geval van de betreffende busonderneming werd duidelijk dat er sprake was van verwijtbaar gedrag en dat er geen significante stappen waren ondernomen om de naleving van de wetgeving te verbeteren. Dit resulteerde in de genoemde sancties.

ERRU, ofwel het European Register of Road Transport Undertakings, speelt een cruciale rol in het handhaven van de regels binnen de Europese transportsector. Het register faciliteert de uitwisseling van gegevens over sancties tussen de Europese landen, waardoor een grensoverschrijdende aanpak van misstanden in de sector mogelijk wordt. Dit systeem draagt bij aan een transparantere en eerlijkere transportmarkt.

De ILT benadrukt het belang van naleving van de regels voor een veilige en duurzame transportsector. Toezicht op de kwalificaties en betrouwbaarheid van chauffeurs en ondernemingen, naast de naleving van rij- en rusttijden en de juiste vergunningen, vormt de basis van hun inzet voor een veilig personenvervoer. Dit incident werpt licht op de cruciale rol die dergelijke regelgevende instanties spelen in het handhaven van normen binnen de transportsector, essentieel voor de veiligheid van iedereen op de weg.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Lees ook  ILT: taxichauffeurs moeten zich voorbereiden op realtime dataverzameling
CDTONLIN