Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Tijdens deze missie stond ook het vergroten van de bewustwording over de doorwerking van het slavernijverleden in de huidige maatschappij centraal.

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, sluit vrijdag een belangrijke kennismissie naar Aruba en Curaçao met als doel de samenwerking in onderwijs en onderzoek binnen het Koninkrijk te versterken af.

De minister uitte zijn enthousiasme over de reis: “Ik kijk ernaar uit om de samenwerking op het gebied van onderwijs en wetenschap te verdiepen en uit te breiden. Intensieve samenwerking met het Caribisch deel van Koninkrijk, waarmee we diepe, historische banden hebben, is essentieel. Gelukkig zit er op het gebied van onderwijs veel vaart in onze relatie.”

De delegatie bestaat uit bestuurders van 10 mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten, en vertegenwoordigers van Nederlandse onderzoeksorganisaties zoals NWO, KNAW en De Jonge Akademie. Zij zullen beginnen met een bezoek aan Aruba, waar de focus ligt op het beter afstemmen van het onderwijsaanbod op de behoeften van de arbeidsmarkt. Dit is een cruciaal thema, aangezien de aansluiting van onderwijs op werkgelegenheid een directe impact heeft op de economische ontwikkeling van de regio.

Op Aruba wordt ook de nadruk gelegd op ‘leven lang leren’ en bijscholing. Er wordt besproken welke onderwijsvormen ingezet kunnen worden om continu leren en professionele ontwikkeling te bevorderen. Alle onderwijssectoren, van mbo tot universitair onderwijs, zijn bij deze gesprekken betrokken.

Een ander belangrijk onderdeel van de missie is het thema studentemobiliteit. Studenten die hebben deelgenomen aan de Koninkrijksbeurs delen hun ervaringen. Deze beurs heeft als doel de uitwisseling van studenten binnen het Koninkrijk te faciliteren en wordt steeds populairder, met een verwachte toename van deelnemende studenten in de komende jaren.

Lees ook  Curaçao bloeit: bezoekersaantallen toerisme schieten omhoog

In de context van het slavernijverleden wordt er op beide eilanden aandacht besteed aan de historische impact en de huidige doorwerking ervan in het onderwijs. Op de Caribische universiteiten worden themasessies gehouden om deze kwesties te adresseren, met als doel meer begrip en kennis over dit pijnlijke verleden te bevorderen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Curaçao Willemstad
Foto: © Pitane Blue - Curaçao Willemstad

Op Curaçao zal de missie zich richten op het versterken van de samenwerking in onderzoek en wetenschap. Er worden gesprekken gevoerd over het verbeteren van de onderzoekscapaciteiten en het overwinnen van barrières die jonge onderzoekers, zoals postdocs en promovendi, ervaren bij de financiering van hun onderzoek.

De kennismissie wordt afgesloten met een werkconferentie van de Strategic Education Alliance, waar de focus ligt op het vergroten van het studiesucces en de kansengelijkheid van Caribische studenten. Deze missie naar het Caribisch gebied is een vervolg op eerdere succesvolle missies naar Indonesië en Zuid-Afrika, die de bilaterale samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek aanzienlijk hebben versterkt.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
EVI.