Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het wetsvoorstel zorgt er voor dat zelfstandigen ook inkomen hebben als zij arbeidsongeschikt raken.

De Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen is recentelijk in internetconsultatie gegaan. Deze internetconsultatie geeft burgers, bedrijven en instellingen de mogelijkheid om via het internet informatie te verkrijgen over wetsvoorstellen en hun suggesties hierop te geven. Het wetsvoorstel betreft een verplichte verzekering tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Dit kan zowel via een publieke verzekering als door een private verzekering die aan specifieke voorwaarden voldoet.

Het voorstel heeft geleid tot verschillende reacties, vooral van zelfstandigen die bezorgd zijn over de financiële implicaties. Een taxichauffeur reageerde: “Ik ben een kleine ondernemer en ik kan dit gewoon simpelweg niet om elke maand 175 euro te betalen.” Deze uitspraak benadrukt de zorgen over de betaalbaarheid van de verplichte verzekering voor kleine ondernemers.

Het wetsvoorstel is bedoeld om zelfstandigen te verzekeren van inkomen als zij arbeidsongeschikt raken. Hiermee worden de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen verkleind, evenals de verschillen onder de zelfstandigen zelf. Voor veel zelfstandigen, zoals taxichauffeurs en andere kleine ondernemers, betekent dit een aanzienlijke verandering, aangezien er momenteel geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor hen bestaat.

kritiek

Frank Hermans uitte zijn kritiek op het voorstel: “De VVD heeft de zelfstandigheid gepromoot en de ellende van honderdduizenden onverzekerden niet zien aankomen. Deze ‘reparatie’ is te weinig en te laat, maar beter dan niets.” Zijn woorden reflecteren de frustratie van velen die vinden dat er te lang is gewacht met het bieden van een oplossing voor de sociale zekerheid van zelfstandigen.

Veel zelfstandigen hebben op dit moment enige sociale zekerheid via een broodfonds. In een broodfonds ontvangen leden financiële steun bij tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid voor maximaal twee jaar. Een reactie op het voorstel suggereert: “Het lijkt daarom logisch en wenselijk dat er voor broodfondsleden een uitzondering wordt gemaakt, zodat zij een verzekering kunnen afsluiten die pas na twee jaar arbeidsongeschiktheid uitkeert. Op die manier zijn broodfondsleden constant voorzien van inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid, draait de samenleving niet voor onnodige kosten op en kunnen broodfondsleden een beduidend goedkopere verzekering afsluiten.”

Lees ook  Wetgeving: Raad van State kritisch op nieuwe verkeersveiligheidsmaatregelen
(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - taxistandplaats Scheveningen

De zorgen over de kosten van de voorgestelde verzekering worden breed gedeeld. Hoffmann uit Den Bosch merkte op: “Wij ZZPers hebben broodfondsen en andere middelen om financiële zekerheid te waarborgen. Rond 2400 Euro per jaar is belachelijk veel voor wat we ervoor aangeboden krijgen: 1 jaar wachttijd voor een uitkering ter hoogte van het minimumloon. Vooral voor vele mensen die overwegen om als ZZPer te gaan werken, zal dat ook een groot probleem zijn omdat je aan het begin vaak weinig winst hebt.”

De voorgestelde wetgeving introduceert een wachttijd van 52 weken voordat de verzekerde aanspraak kan maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit betekent dat zelfstandigen een jaar moeten wachten voordat zij een uitkering ontvangen, wat voor velen als onrealistisch en financieel onhaalbaar wordt beschouwd.

De reacties op de internetconsultatie tonen een breed scala aan meningen en zorgen, vooral gericht op de financiële lasten die de verplichte verzekering met zich meebrengt. Het wetsvoorstel heeft duidelijk een impact op zelfstandigen, die nu al aangeven dat de voorgestelde bijdrage van 175 euro per maand een zware last kan zijn.

De overheid staat nu voor de taak om deze reacties zorgvuldig te overwegen en mogelijke aanpassingen te doen om de wet billijk en haalbaar te maken voor alle betrokken zelfstandigen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Blablabla
Lees ook  Wetgeving: Raad van State kritisch op nieuwe verkeersveiligheidsmaatregelen