Amsterdam

Tylko taksówki bez spalin na ringu

Amsterdam w drodze do bezemisyjnego miasta taksówek w 2025 roku! Do 2025 r. wszystkie taksówki na obwodnicy Amsterdamu będą jeździć na energię elektryczną, wodór lub energię słoneczną. Ta ambicja została zapisana w nowych umowach między gminą a branżą taksówkarską. Środek przyczynia się do lepszej jakości powietrza i zmniejszenia hałasu ulicznego w Amsterdamie. Prawie całość

Pierwsze „skrzydlate przejście dla pieszych” w Amsterdamie

Celem jest zapewnienie kierowcom lepszego przeglądu pieszych. Na dzień dzisiejszy Amsterdam posiada pierwsze „skrzydlate przejście dla pieszych” w Holandii. Jest to przejście dla pieszych z dodatkowym przedłużeniem charakterystycznych pasów zebry po obu stronach, dzięki czemu przejście dla pieszych jest bardziej widoczne dla ruchu samochodowego. Dzięki temu kierowcy hamują szybciej,

Amsterdam Taxi Approach znosi system TTO

Gmina Amsterdam pracuje ostatnio nad dalszym opracowaniem „Agendy Taxi 2020-2025”, która zaowocowała „Podejściem Amsterdamskim dla taksówek”. Chociaż wiele spraw dotyczących proponowanego planu polityki nie zostało jeszcze skrystalizowanych, jasne jest, według KNV, że równe szanse na rynku wejścia i zamówienia są prawnie