naleving

Toezicht naleving RIVM protocol voor taxi- en zorgvervoer

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met Koninklijk Nederlands Vervoer, RIVM en Zorgverzekeraars Nederland twee protocollen opgesteld voor verantwoord taxi- en zorgvervoer tijdens de coronacrisis. Deze protocollen werden ondertussen gedeeld op het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur omdat gemeenten met name een rol hebben op het toezicht op de naleving