wegverkeer

Stikstof berekenen tot 25 kilometer

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat deze zogenoemde rekenafstand van 25 kilometer bij individuele projecten aanvaardbaar is. Voor elk project dat stikstof veroorzaakt, moeten de stikstofgevolgen tot op een afstand van 25 kilometer berekend worden. Of dat nu de aanleg of verbreding van een weg is