Print Friendly, PDF & Email

Met een fiscaal pakket wil het stadsbestuur zuurstof geven aan de zwaar getroffen Gentse ondernemingen. Voor elke maand waarin de federale coronamaatregelen gelden, worden de bedrijfsbelastingen kwijtgescholden. Dit betekent dat bij verlenging van de federale maatregelen tot 3 mei, ook de belastingen voor de maand mei vervallen en de Stad Gent dus 3 volle maanden zal kwijtschelden.

Vlaams taxidecreet zit steun aan taxisector in de weg

Voor de taxisector wil de Stad Gent ook de kwijtschelding voorzien, maar het Vlaams taxidecreet maakt dat momenteel niet mogelijk. Het stadsbestuur hoopt dat Vlaanderen een kwijtschelding voor de hele taxisector snel mogelijk maakt zodat ook deze zwaar getroffen sector ondersteund kan worden.

De Stad Gent voorziet 25 miljoen euro om de impact van de coronacrisis op te vangen. De impact op de stad is immers zeer groot. Zowel de Gentse economie, de meest kwetsbaren in onze samenleving als het middenveld zijn zwaar getroffen. De Taskforce Relance werkt niet alleen noodzakelijke maatregelen uit op korte termijn, maar ook acties om Gent op langere termijn te doen heropleven.

snel maatregelen via Taskforce Relance 

Om snel maatregelen vorm te geven, heeft het stadsbestuur de Taskforce Relance opgericht. Hierin zetelen de vertegenwoordigers van de meerderheidspartijen burgemeester Mathias De Clercq, eerste schepen Filip Watteeuw, schepen Rudy Coddens, schepen Mieke Van Hecke, de algemeen directeur en de financieel directeur van de Stad Gent. 

Deze taskforce werkt op twee sporen, telkens in nauwe samenwerking met de bevoegde vakschepenen. Enerzijds werkt de taskforce maatregelen op korte termijn uit die noodzakelijk zijn om de meest dringende noden te lenigen en toekomstige relance niet te hypothekeren, anderzijds werkt de Taskforce Relance in verschillende domeinen acties uit om Gent weer te doen heropleven na de crisis. Dit in nauw overleg met de getroffen sectoren.

Lees ook  Gentse Feesten 2024: Alles wat je moet weten over de aankomende festiviteiten

Lees ook: Water staat volledige taxisector aan de lippen stelt GTL

Foto: © Pitane Blue -Gentse neuzelaar