Print Friendly, PDF & Email

Op basis van de tot 20 mei 2018 geldende APK-richtlijn waren voertuigen met een bouwjaar vóór 1960 vrijgesteld van de APK-plicht. Het gevolg daarvan was dat er in de loop der tijd geen nieuwe voertuigen onder de uitzondering konden vallen. Richtlijn 2014/45/EU biedt de ruimte voor lidstaten onder voorwaarden voertuigen van historisch belang vrij te stellen van de APK-plicht. 

historisch belang moet voldoen aan

Het voertuig is minimaal 30 jaar geleden vervaardigd of ingeschreven en het specifieke voertuigtype van het voertuig wordt niet langer geproduceerd en het voertuig is historisch bewaard gebleven, in de oorspronkelijke staat behouden en de technische kenmerken van de hoofdonderdelen zijn onveranderd. Op basis van advies van de RDW en relevante branchepartijen kiest de Nederlandse regering ervoor gebruik te maken van deze mogelijkheid. 

De RDW en relevante branchepartijen is naar aanleiding van de vaststelling van richtlijn 2014/45/EU in 2015 gevraagd om advies ten aanzien van voor welke leeftijdsgrens de APK-vrijstelling zou moeten gelden voor historische voertuigen. Bij een leeftijdsgrens van 45 jaar en ouder ontstaat er een groep voertuigen die volgens de RDW relatief groot is. De grootte van deze groep voertuigen en de bijbehorende invloed van een APK-vrijstelling op de verkeersveiligheid en het milieu wordt steeds groter wanneer de leeftijdsgrens verder naar beneden opschuift. 

De voertuigen jonger dan 45 jaar en vooral jonger dan 30 jaar worden namelijk nog veelvuldig gebruikt in het dagelijkse verkeer. Er is daarom voor gekozen om de APK-vrijstelling te laten gelden voor voertuigen van 50 jaar en ouder. Deze kleine groep voertuigen neemt nauwelijks deel aan het verkeer en heeft daardoor een zeer gering effect op de verkeersveiligheid en het milieu. Ook ontstaat hierdoor een aanzienlijke lastenverlichting.

Kwikfit APK Service