Print Friendly, PDF & Email

De RDW ontvangt veel vragen van bezorgde burgers die hun APK niet kunnen laten uitvoeren omdat zij niet naar de garage kunnen of durven. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de RDW in overleg met het Openbaar Ministerie de registervergelijking op de APK-plicht bij lichte voertuigen (APK-2) tijdelijk opgeschort. 

Normaal gezien mag een voertuig tot maximaal 2 maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum op de openbare weg stilstaan en mag er dus niet mee gereden worden. Daarna voert de RDW een registercontrole uit om vast te stellen of een voertuig aan de APK keuring verplichting voldoet. Is dat niet het geval, volgt er een boete. 

Door het tijdelijk opschorten van APK keuring en van de registervergelijking, ontvangen mensen van wie het voertuig de APK-vervaldatum met twee maanden overschrijdt, nu geen boete. Het grootste gedeelte van de APK’s kan dus gewoon blijven doorlopen, maar hiermee kan er ook coulance geboden worden aan mensen die bijvoorbeeld in quarantaine zitten. Het niet tijdig laten uitvoeren van de APK betekent wel dat mensen niet de weg op mogen met een verlopen APK. 

“De enige uitzondering hierop is de rit naar de garage voor de APK-keuring. Een voertuig met een verlopen APK mag namelijk nog steeds niet deelnemen aan het verkeer. Voor de verzekering blijft de APK ook onverminderd gelden als eis voor voertuigen die zich op de weg bevinden”, aldus minister Van Nieuwenhuizen.

Deze regel geldt ook voor taxi’s die onder de APK-2 vallen. Er mag dus niet met de taxi worden gereden met een verlopen APK, ze mogen alleen stilstaan op de openbare weg tijdens deze maatregel.

Lees ook  BCT: Ondernemers roepen op tot flexibeler beleid bij invoering CDT

Lees ook: Schorsing vanaf het zesde voertuig nu gratis bij RDW

RDW kantoor